NASI PARTNERZY

Dolnośląska Izba Gospodarcza

Kongregacja Przemysłowo-Handlowa

 

Apel Jasnogórski


Takiej inauguracji obchodów Międzynarodowego Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ jeszcze w Polsce nie było. Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa po raz pierwszy zgromadziło pod cudownym obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej uczestników misji z 8 państw, którzy pod błękitnymi sztandarami stanęli do APELU JASNOGÓRSKIEGO.

Spotkania międzynarodowe


Utrzymujemy bardzo dobre kontakty
z różnymi zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi weteranów, żołnierzy misji pokojowych i działań poza granicami. Co roku dostajemy zaproszenia na spotkania, na które wysyłamy naszych przedstawicieli.

 

Czas na budowanie mostów w Europie i na świecie
(Słowo księdza kapelana na Mszy św. w 72. rocznicę operacji wojskowej „Market Garden”, Driel, 17 września 2016 r.)


Kochani Weterani, ludzie wojny, świadkowie tamtych historycznych wydarzeń.
Droga młodzieży z nauczycielami i wychowawcami. Przedstawiciele władz polskich
i holenderskich, organizacji społecznych i wojskowych, harcerze.

  1. Celem naszego wspomnienia o bohaterach wojny jest mądre budowanie przyszłości. Wielki Polak papież Jan Paweł II uczył: „Pamięć o przeszłości, oznacza mądre zaangażowanie w przyszłość”. Choć trudna, to jednak wspaniała jest historia Europy. Przeżyliśmy w naszych dziejach wiele trudnych chwil! Dziś oddajemy cześć polskim żołnierzom. Wspominamy lotników Generała Stanisława Sosabowskiego z ich kapelanem ks. Hubertem Misiudą, kóry przeżył tylko 35 lat. Młodzi mężczyźni, w wieku od 20 do 30 lat, oddali życie za wolność na nieznanym sobie terenie, pełnym niebezpieczeństw. Zostali zrzuceni na spadochronach nad łąkami i sadami tu w miasteczku Driel. Inaczej wyobrażali sobie warunki walki. O jeden most za daleko wylądowali. Opór niemieckiego przeciwnika okazał się niespodziewany i przewaga wroga była zbyt wielka. Prawie wszyscy zginęli. Ich odwaga i poświęcenie leżą u podstaw wolności tu na Waszej Holenderskiej Ziemi. Jeszcze raz okazało się, że pragnienie życia w wolności daje ludziom i narodom ogromną siłę do walki. Nadzieja, że nadejdą nowe czasy, w których zapanuje wolność, niepodległość i suwerenność narodów, była źródłem dodatkowej siły w prowadzonych wojskowych działaniach operacyjnych. Jakkolwiek bitwa ta była przegrana, to pamięć o dzielnych Polakach trwa do dziś, czyli ponad 70 lat. Tutaj, podczas obchodów rocznicowych, każdego roku, zorganizowanych na najwyższym poziomie dzięki Fundacji Stichting Airborne Herdenkingen, czuje się dotknięcie historii.

  2. Otwieramy dziś myśli i serca, aby docenić ból i cierpienie bohaterów tamtej wojny. Dziś w Europie i na świecie jest czas budowania mostów między ludźmi i narodami – do czego zachęca obecny Papież Franciszek. Wy, mieszkańcy Niederlandów w Driel i okolicy wiecie, jak ważne są mosty na rzekach. Te materialne mosty są symbolem wzajemnego zrozumienia, wspólnego działania i długiego procesu budowania przyjaźni, braterstwa i wspólnot narodów na całym świecie. Pierwszym gestem budowania mostów między ludźmi jest uścisk dłoni. Jest to początek kontaktów i przyjaźni między ludźmi. Dziś nie mury, ale mosty trzeba budować w każdym środowisku i między wszystkimi narodami. Zachęcamy do tego gestu podania dłoni dziś, tu na grobach poległych żołnierzy, w rocznicę walk, a także na wszystkie dni naszego codziennego życia. Ani jeden most i ani jedne kontakty między ludźmi i narodami nie mogą być dziś zerwane. Szczególny most przyjaźni powstał między Holendrami a Polakami. Na jednym moście, realnie istniejącym tu w Holandii, wielu poniosło śmierć, a dziś z tej ofiary wojny niech wyrasta pokój, zgoda i wzajemna przyjaźń.

  3. Nasza tu dziś obecność, przyjaźń polsko - holenderska jest czytelnym owocem, że „na darmo nie pada, nie ginie nikt z ludzi, bo z każdej ofiary Bóg siłę rozbudzi i większa staje się wiara”. Dziękujemy za tę przyjaźń, która dokonuje się dziś na różnych płaszczyznach i ma przeróżne oblicza. Zawsze jest jednak uszanowanie kultury żyjących i bohaterstwa poległych żołnierzy.

  4. W czasach wojny Chrystus niósł żołnierzom nadzieję, na niełatwy czas działań wojennych. Podobnie i dziś Kościół pragnie umacniać ludzi Europy w nadziei, że warto budować mosty wzajemnej jedności i pokoju. Niech owocem tego budowania mostów będzie zgodne życie wszystkich ludzi na świecie, bo dzisiejsza wolność uzyskana została za cenę przelanej krwi naszych ojców, a każda krew bohaterskich przodków zobowiązuje ludzi żyjących na tej samej ziemi do pokoju i zgody.

opracował i wygłosił

kapelan Weteranów Europy ks. dr Józef Stec

NASI PARTNERZY

Wrocławski Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB