Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa w całym 2016 r. i I. kwartale 2017 r. przedstawione członkom zrzeszenia na spotkaniu w dniu 08 kwietnia 2017 r.

Załącznik nr 1

do protokołu ze spotkania

w dniu 08 kwietnia 2017 roku

 

 

 

S P R A W O Z D A N I E

z działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa
w okresie całego 2016 r. oraz w I. kwartale 2017 r.

 

  Nasze dzisiejsze spotkanie (w dniu 08 kwietnia 2017 roku) jest doskonała okazją aby w części formalnej jeszcze raz podsumować i zaprezentować Szanownym Koleżankom i Kolegom przedsięwzięcia, które były zrealizowane w okresie całego 2016 roku oraz w pierwszym kwartale 2017 roku.

   Posłuży także do przedstawienia zamierzeń planowanych do realizacji w okresie od kwietnia do grudnia 2017 roku oraz omówienia zasad i sposobów udziału w nich członków naszego Zrzeszenia

  I. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2016 ROKU

  1. W styczniu

          08 i 09 stycznia – pierwsze spotkanie w Częstochowie poświęcone przygotowaniu I. Międzynarodowego Apelu Jasnogórskiego zaplanowanego na 21-23 maja 2016. Kolejne spotkania na Jasnej Górze odbyły się w dniach 22-23 lutego, 21 kwietnia oraz 15 maja (próba generalna);

   2. W lutym

          25 lutego - posiedzenie Zarządu dot. podjęcia działań zmierzających do powiększenia stanów osobowych naszego Zrzeszenia w różnych regionach Kraju, zaplanowanie dalszych przedsięwzięć na II kwartał oraz dokonanie ustaleń dot. uruchomienia strony internetowej, wzorów identyfikatorów, legitymacji oraz Certyfikatów uczestnictwa w Apelu Jasnogórskim.

  3. W marcu

          08 marca – wizyta w Sejmie RP i Centrum Weterana – złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Weterana;

          18 marca – spotkanie Wielkanocne tzw. jajeczko połączone z omówieniem kwestii związanych z II kwartałem 2016 roku oraz poinformowaniem członków o utworzeniu strony internetowej i podjętych działaniach na rzecz Apelu Jasnogórskiego;

          18 marca - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) w uroczystości rozdania Buzdyganów

 4. W kwietniu

          01 kwietnia – udział członków Zrzeszenia (z grupy Warszawy) w naradzie koordynacyjnej dot. uczestnictwa w planowanych na maj centralnych obchodach Dnia Weterana;

          20 – 26 kwietnia – pobyt na Jasnej Górze (21 kwietnia) a w kolejnych dniach przygotowanie legitymacji, identyfikatorów i certyfikatów uczestnictwa w Apelu Jasnogórskim.

          30 kwietnia - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy)

w spotkaniu Weteranów i Rodzin poległych żołnierzy z Łukaszem Piszczkiem z Borussi w Dortmundzie.

 5. W maju

          03 maja – udział w uroczystościach rocznicowych związanych z Dniem Konstytucji 3 Maja – we Wrocławiu przy pomniku obok Panoramy Racławickiej – złożenie wiązanki kwiatów oraz udział we Mszy św. w Katedrze Wrocławskiej;

          5 maj - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) w zebraniu organizacyjnym zorganizowanym w Centrum Weterana.

          06-08 maja – udział w spotkaniu i marszu organizowanym przez Weteranów w Republice Czeskiej;

          15 maja – próba generalna przed Apelem na Jasnej Górze. Dokonanie opłat (50 %) za rezerwacje pokoi w Domu Pielgrzyma, ustalenie przebiegu pobytu, zamówienie wieńca, gołębi, itp.;

          18 maja – spotkanie uczestników udających się na Apel Jasnogórski – omówienie spraw dot. transportu, zasad zakwaterowania i pobytu w Częstochowie, przygotowanie wystawy do Sali Rycerskiej, itd.;

          21 maja - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy)

w zwiedzaniu oraz poznaniu historii Jednostki Wojskowej komandosów w Lublińcu.

          21- 23 maja – wyjazd wynajętym autokarem do Częstochowy, zakwaterowanie, uczestnictwo w uroczystościach I. Międzynarodowego Apelu Jasnogórskiego z udziałem Weteranów z Republiki Francuskiej, Republiki Słowacji, Republiki Czech, Norwegii, USA i naszego Zrzeszenia;

          28 – 29 maja – udział w konferencji i uroczystościach z okazji 28. obchodów Święta Matki w parafii pw. NMP w Jeleniej Górze-Cieplicach;

          29 maja – udział naszych Weteranów w centralnych obchodach Dnia Weterana w Warszawie;

          28 maja - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) w zawodach strzeleckich w Wesołej zajmując wysokie 7, 8 oraz 56 miejsce na 151 zawodników.

          28 maja do 03 czerwca – udział Prezesa Zrzeszenia Kol. płka Jerzego Banacha oraz Kol. Krystyny Banach i Kol. Izy Radzik w Międzynarodowych Obchodach Dnia Weterana w Genewie i uroczystościach w Paryżu. Wygłoszenie przez Kol. J. Banacha podczas konferencji paryskiej referatu nt. Stresu Pourazowego nabytego w służbie podczas misji.

 

6. W czerwcu

          4 czerwca - Udział członka Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) Janusza Szywały  w uroczystym koncercie w Kongsvinger w Norwegii z okazji obchodów Dnia Weterana.

          9 czerwca - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy)

w zebraniu organizacyjnym podsumowójącym I półrocze 2016 r.

          09 czerwca – udział członków naszego warszawskiego Oddziału w posiedzeniu zorganizowanym przez Centrum Weterana nt. spływu kajakowego planowanego w lipcu. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Weteranów.

 

7. W lipcu

          01 lipca – spotkanie naszego Zrzeszenia w Klubie 4. RBLog we Wrocławiu przy ul. Pretficza – podsumowanie działalności w I. Półroczu 2016 roku;

          1 lipiec - Udział członka Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) Andrzeja Adamowicza w Dowództwie Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych z okazji ich Święta.

          21 lipca – warszawski Oddział naszego Zrzeszenia uczestniczył na terenie WDW Rewita w Ryni w zorganizowanym przez Centrum Weterana „Spotkaniu pokoleń” z udziałem uczniów, rodzin wojskowych i społeczności lokalnej;

          28 -29 lipca – uczestnictwo Kolegów z grupy warszawskiej w II. Spływie Kajakowym Weteranów na Mazurach „Krutynia 2016”. TVP 3 Olsztyn w dniu 29 lipca wyemitowała krótki film o tym wydarzeniu.

 

  8. W sierpniu

          25 sierpnia – pobyt w Warszawie i podpisanie przez Kol. Jerzego Banacha porozumienia o współpracy naszego Zrzeszenia z Centrum Weterana.

          29 sierpnia - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) gen. Romana Polko oraz Janusza Szywały w XII Biegu Katorżnika

w m.Kokotek.

 

9. We wrześniu

 

          02 – 04 września – udział w VIII. Międzynarodowym Spotkaniu Niebieskich Beretów w BRNIE w Republice Czeskiej oraz Konferencji nt. Europejskiego Bezpieczeństwa z zaprezentowaniem przez Kol. Ryszarda Woźniaka wystawy i referatu dot. możliwości wykorzystania broni masowego rażenia przez grupy terrorystyczne;

          06 września – wyjazd autokarem przedstawicieli naszego Zrzeszenia na Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach uatrakcyjniony zwiedzaniem ruin Zamku w Chęcinach;

          10 września – udział w uroczystościach XI. Rocznicy powstania Stowarzyszenia 31. Dywizjonu Rakietowego OPK w Kórniku. Złożenie wieńca pod pamiątkową tablicą;

          17 września – udział i wystąpienie naszego Kapelana ks. dr Józefa Steca podczas uroczystości w m. Driel (Holandia) poświęconych 72. rocznicy operacji wojskowej Market Garden. Wystąpienie pt. „Czas na budowanie mostów w Europie i świecie”.

          22-23 września - wykład Kapelana Ks. dr Józefa Steca na konferencji w Karpaczu dot. Profilaktyki zdrowotnej w kształtowaniu zdrowia;

          22-25 września – udział Kol. Jerzego Banacha wraz z Małżonką Krystyną, Kol. Izy Radzik wraz z Małżonkiem oraz Kol. Janusza Szywały w Międzynarodowym Spotkaniu Weteranów EUROTREFF w Stavanger – Norwegia;

          28 września - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy)

w podpisaniu porozumienia pomiędzy Centrum Weterana

 a powstającym Muzeum Niepodległości w więzieniu na Rakowieckiej.

          30 września do 02 października – udział przedstawicieli naszego Zrzeszenia oraz Stowarzyszenia Weteranów Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju w Międzynarodowym Spotkaniu Weteranów i Obywateli w m. Velikie Ripnany w Republice Słowacji w ramach projektu „Europa dla Obywateli”.

 

10. W październiku

          5 październik - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) w uroczystościach 95 lecia Polski Zbrojnej.

          12 października – uczestnictwo, złożenie wieńca i zapalenie zniczy w ramach uroczystego Apelu Uczczenia Pamięci Żołnierzy Polskich w Bitwie pod Lenino na cmentarzu usytuowanym na Wzgórzu Oporowskim we Wrocławiu;

          13 października – udział grupy warszawskiej naszego Zrzeszenia we Mszy Świętej i poświęcenia tablicy upamiętniającej Weteranów uczestników misji w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie – Ursusie;

          22 października – wręczenie Złotego Medalu Peace Commemoration Przeorowi Jasnej Góry Ojcu Marianowi Waligórze podczas uroczystości w Bibliotece Jasnogórskiej;

          27 października – zebranie członków Zrzeszenia poświęcone przyjęciu nowych członków, wydaniu legitymacji oraz omówienie zagadnień bieżących;

 

11. W listopadzie

          07 listopada – spotkanie Kol. Andrzeja Anyszkiewicza i Jego Małżonki oraz Kol. Ryszarda Woźniaka z młodzieżą trzech szkół średnich i społeczeństwem Zgorzelca z okazji 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości powiązane z projekcją filmu w reżyserii i produkcji p. Bronisław Bubiaka pt. „Legenda wileńskiej konspiracji” ukazującego działalność Stanisława Kiałki – wielkiego działacza AK w Wilnie i na zesłaniu w Workucie podczas i po II wojnie światowej;

          14 listopada - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy)

 w otwarciu wystawy fotograficznej w Klubie Dowództwa Garnizonu

z okazji 25 Lecia Niemiecko - Polskiej Współpracy Wojskowej, w której zaprezentowano również zdjęcia wiceprezesa T.Sąsiadka.

          24 – 25 listopada udział naszej delegacji w uroczystym otwarciu Centrum Weterana w BRNIE w Republice Czeskiej;

          w listopadzie w Głosie Weterana i Rezerwisty ukazał się obszerny artykuł Kol. Andrzeja Amanowicza nt. VIII Międzynarodowej Konferencji w Brnie.

 

12 W grudniu

          9 grudnia - Udział członków Zrzeszenia z rodzinami (z grupy  Warszawy) w spotkaniu wigilijnym z udziałem kapelana z WIM oraz zaproszonymi gośćmi z Centrum Weterana

          16 grudnia – spotkanie wigilijne naszego Zrzeszenia w Cukierni Kol. Wolaka z udziałem naszego Kapelana, Kolegów z grupy warszawskiej, zaproszonych gości i prawosławnego chóru wojskowego Oktoich;

          20-21 grudnia – wyjazd do Warszawy i udział przedstawicieli naszego Zrzeszenia w uroczystościach Dnia Pamięci o poległych i zmarłych na misjach poza granicami państwa zorganizowanych przez MON w Katedrze Polowej WP przy ul. Długiej, przy Pomniku Poległych w Centrum Weterana oraz spotkaniu opłatkowym w WAT w Warszawie.

 

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W I. KWARTALE 2017 ROKU

 

1. W styczniu

·        11 stycznia – udział Kol. Ryszarda Woźniaka w spotkaniu koordynacyjnym w Siedzibie Zarządu Związku Inwalidów Wojennych we Wrocławiu przy ul. Energetycznej. Było to doroczne spotkanie prezesów w ramach porozumienia związków, zrzeszeń, organizacji i stowarzyszeń żołnierskich dot. ustaleń i zasad udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach planowanych w 2017 roku;

·        21 styczeń - Udział członka Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) Edmunda Postołowicza w uroczystym wręczeniu wyróżnień Weteranom Krwiodawcom w Centrum Odprawowym MON w Warszawie.

·        24 stycznia – udział delegacji Zrzeszenia w uroczystościach pogrzebowych naszego tragicznie zmarłego członka Kol. Bogusława Steca. Proszę wszystkich obecnych o powstanie i uczczenie Jego pamięci minutą ciszy.

 

2. W lutym

 

·        3 luty - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) w spotkaniu w Centrum Weterana z Serwisantami - uczestnikami misji w Afganistanie, Iraku i Czadzie.

·        4 luty - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) w charytatywnym meczu wspierającym Weteranów pomiędzy koszykarzami AZS Politechnika Warszawa a SKRA Bełchatów;

·        8 luty - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) w spotkaniu autorskim w Klubie Dowództwa garnizonu Warszawa z płk Sławomirem Drumowiczem Dowódcą Zgrupowania Sił Specjalnych podczas IX zmiany PKW Irak;

·        19 luty - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) w charytatywnym Turnieju Finałowym o Puchar Polski w koszykówce w Arenie Ursynów pomiędzy Stelmet BC Zielona Góra a Anwil Włocławek.

·        20 lutego – spotkanie (na terenie cukierni Wolak) członków Zarządu Zrzeszenia z przedstawicielami Centrum Weterana dot. omówienia udziału naszego Zrzeszenia w uroczystościach organizowanych przez Centrum Weterana – głównie pod kątem centralnych obchodów Dnia Weterana (głos w tej kwestii zabierze Kol Jerzy Banach i przedstawi charakter udziału w tej uroczystości).

 

3. W marcu

 

·        13 marca – udział Kol. Ryszarda Woźniaka, Kol. Jarosława Wikiery, Kol. Jana Drajczyka i Kol. Ryszarda Złocińskiego w VII Zjeździe Zarządu Okręgowego Związku Żołnierzy i Rezerwistów WP w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. W ramach udziału wręczyliśmy szablę Kol. Ryszardowi Leparowskiemu – prezesowi Oddziału ZŻiRWP w Zgorzelcu;

·        24 marca - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) w Hotelu Mariott uroczystej gali  wręczenia Buzdyganów  2016.

·        27 marca – udział Kol. Ryszarda Woźniaka w X-tym sprawozdawczo-wyborczym Zjeździe Zarządu Okręgowego Związku Żołnierzy WP. Zjazd odbył się w Hotelu Jasek i poświęcony był oprócz materii sprawozdawczo-wyborczej, wielu sprawom dot. środowiska wojskowego, wypowiedzeniu współpracy przez MON i perspektywom dalszej działalności statutowej.

 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE W KOLEJNYCH MIESIĄCACH 2017 ROKU

 

W nadchodzących miesiącach Zrzeszenie planuje i serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów do aktywnego udziału w szeregu przedsięwzięciach, takich jak wymienione poniżej:

 

1. W kwietniu

·        7 kwietnia - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) w spotkaniu w spotkaniu z władzami MON w/s nowelizacji Ustawy o weteranach.

·        7 kwietnia - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) w spotkaniu organizacyjnym i jednocześnie wielkanocnym podczas którego zostały wręczone legitymacje członkowskie Zrzeszenia uczestnikom misji zagranicznych -  Serwisantom

 

·        19 kwietnia o godz. 12.00 – uczestnictwo w 72. rocznicy forsowania przez 2. Armię WP Nysy Łużyckiej – uroczystość na Cmentarzu 2.AWP w Zgorzelcu;

·         27 - 29 kwietnia         Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) na zaproszenie Prezydenta Ostrołęki w spotkaniach  z mieszkańcami oraz uczniami szkół ostrołęckich.

 

2. W maju

 

·        1, 3 i 8/9 oraz 26 maja (godz. 12.00) - uczestnictwo w obchodach i uroczystościach rocznicowych we Wrocławiu, w Warszawie i miastach zamieszkiwania naszych członków z okazji Święta wstąpienia do UE, Konstytucji 3 Maja, zakończenia działań II wojny światowej ( 08 lub 09 maja), wmurowania tablicy pamiątkowej poświęconej defiladzie zwycięstwa przez 10 Dywizję Piechoty w maju 1945 r. (uroczystość w dniu 26 maja 2017, godz. 12.00 przy Forum Muzyki za Operą Wrocławską);

·        06 – 07 maja – marsz Weteranów w m. Lednice -Valtice w Republice Czeskiej;

·        14 - 25 maja  - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) w 59 Międzynarodowej Pielgrzymce Wojskowej do Lourdes we Francji;

·        21 maja – udział w II. Międzynarodowym Apelu Jasnogórskim w Częstochowie;

·        26-29 maja – udział w centralnych obchodach Dnia Weterana w Giżycku.

 

 2. W czerwcu

 

·        17 czerwca – w miarę możliwości udział w nocnym półmaratonie we Wrocławiu (zaproszenie na naszej stronie internetowej).

 

3. W sierpniu

 

·        15 sierpnia – w uroczystościach Święta Wojska Polskiego w bazylice św. Elżbiety i na Placu Gołębim we Wrocławiu.

 

4. We wrześniu

 

·        01 września – w uroczystościach upamiętniających agresję hitlerowskich Niemiec na Polskę i rozpoczęcie II. wojny światowej,

 

·        podczas pierwszego weekendu – w spotkaniu weteranów w Brnie (szczegóły będą podane po otrzymaniu zaproszenia);

·        w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach;

·        09 września – w uroczystościach rocznicowych 31. Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego w Kórniku.

 

5. W październiku

 

          12 października – w uroczystościach Bitwy pod Lenino na Wzgórz Oporowskim.

 

IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

 

W 2016 roku praca Zarządu i członków Zrzeszenia koncentrowała się głównie na kwestiach organizacyjno-administracyjnych (z uwagi na powstanie Zrzeszenia i pozyskiwanie nowych członków). Na podkreślenie zasługuje owocne działanie Prezesa Kol. Banacha oraz Wiceprezesa Kol. Sąsiadka – którzy dzięki usilnym staraniom pozyskali liczną grupę nowych członków. Obecnie nasze Zrzeszenie liczy 101 Koleżanek i Kolegów.

 Sporo uwagi poświęcono współpracy z innymi stowarzyszeniami, związkami i organizacjami Weteranów w naszym Kraju i Poza Granicami ( jesteśmy członkami S. P. I. A. z siedzibą w Lionie). Owocnie układa się nasza współpraca z Centrum Weterana w Warszawie, ze SPIA Francja oraz czeskimi i słowackimi Weteranami.

 

W bieżącym roku musimy skupić się na:

 

 

          szerszym udziale Koleżanek i Kolegów w uroczystościach i spotkaniach różnego typu aby w jeszcze większy i liczniejszy sposób prezentować naszą obecność jako Weteranów, którym drogie są wartości patriotycznego wychowania młodzieży i postrzegania nas przez polskie społeczeństwo;

          pozyskiwaniu w miarę możliwości środków finansowych na naszą działalność

          poszukiwaniu ewentualnej siedziby- miejsca spotkań i naszej działalności;

          reagowaniu w stosowny sposób na wszelkie działania urągające statusowi Weterana;

          podjęciu inicjatyw zmierzających do postrzegania naszego potencjału przez władze miasta, województwa, kraju i MON.

 

V. PODZIĘKOWANIA

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

w imieniu Zarządu Zrzeszenia i swoim własnym pragnę wyrazić szczególnie serdeczne podziękowania za wkładany wysiłek, poświęcony czas, własne fundusze i inne środki materialne (samochody, itp.) a także talenty organizacyjne oraz podejmowane inicjatywy na rzecz naszego środowiska dla niżej wymienionych Koleżanek i Kolegów:

 

          Krystynie Banach – za Jej wkład pracy merytoryczno-prawniczej i organizacyjnej;

          Izie Radzik – za Jej pomoc lingwistyczną i chęć uczestnictwa w wielu przedsięwzięciach realizowanych w ramach międzynarodowych spotkań i konferencji;

          Ryszardowi Złocińskiemu – za Jego obecność w trakcie wielu uroczystości i wsparcie finansowe naszych działań;

          Kapelanowi Ks. dr Józefowi Stecowi – za wsparcie duchowe, materialne, popularyzowanie wartości patriotyczno-religijnych oraz wyrazy empatii wobec członków Zrzeszenia;

          Janowi Drajczykowi i Jarosławowi Wikierze – za podejmowanie wszelkich inicjatyw związanych z naszym funkcjonowaniem, opracowywanie i wykonawstwo dokumentów (legitymacje, identyfikatory, ryngrafy, projekty, itp.);

          Mariuszowi Bigosowi – za bardzo rzetelne i interesujące prowadzenie strony internetowej, udział w wielu przedsięwzięciach, także poza-organizacyjnych;

          Zbigniewowi Adamskiemu i Jowicie Michalak – za ich wsparcie w organizowaniu przedsięwzięć na terenie Klubu 4. RBLog. Po jego otwarciu, po zakończonym remoncie, liczymy na kontynuowanie takiego działania;

          Prezesowi Jerzemu Banachowi oraz Wiceprezesowi Tadeuszowi Sąsiadkowi oraz Andrzejowi Adamowiczowi, Edmundowi Postołowiczowi, Januszowi Szywale, Ryszardowi Garbaczowi oraz Piotrowi Jaszczukowi – za ich przewodniczenie oraz merytoryczną i aktywną działalność na rzecz Zrzeszenia i innych środowisk Weteranów.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy – bardzo dziękuję za uwagę,

 Jednocześnie, w imieniu Zarządu i swoim własnym pragnę złożyć Wam wszystkim serdeczne, ciepłe życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Aby tegoroczne święta napełnione były atmosferą uśmiechu, radości i rodzinnego szczęścia.

 

O P R A C O W A Ł

 Kol. Ryszard Woźniak

Wiceprezes Zarządu Weteranów Działań Poza Granicami Państwa

 

 WROCŁAW, dnia 08 kwietnia 2017 roku

 

Plany na najbliższe lata

"...Wspólnie z Zarządem Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa podjęliśmy współpracę z innymi organizacjami weteranów i kombatantów oraz organizacjami pożytku publicznego, szkołami, mediami ...w styczniu 2019 r. uzgodniliśmy plan spotkań..." Jerzy Banach

 

"...Utrzymujemy bardzo dobre kontaktu z różnymi zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi weteranów i żołnierzy misji pokojowych i działań poza granicami. Co roku dostajemy zaproszenia na spotkania, na które wysyłamy naszych przedstawicieli. 2019 rok będzie pod tym względem wyjątkowy, gdyż będziemy uczestniczyć w: 61. Międzynarodowej Pielgrzymce Wojskowej do Lourdes, Międzynarodowej Konferencji w Brnie, obchodach rocznicy zdobycia Monte Casino, Apelu Jasnogórskim, zjeździe uczestników misji UNIFIL w Bydgoszczy i innych..."

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB