Skarby ducha” cenny dar naszych Ojców i Kombatantów

 

(Słowa do młodzieży na apelu poległych w 72. Rocznicę Zakończenia II Wojny Światowej)

 

Historia nie szczędziła nam upadków i klęsk, ale też zwycięstw i przykładów bohaterstwa Żołnierza Polskiego. Na kartach historii czytamy o bogactwie ducha w walce o wolność, niepodległość i suwerenność. Ojcowie i dziadowie pozostawili nam „skarby ducha”, czyli siłę do walki zbrojnej, nadzieję, że nadejdą lepsze czasy i wiarę, że trud poległego żołnierza nie był daremny.

Odkrycie tamtych duchowych skarbów może przyczynić się dziś do duchowego odrodzenia naszej młodzieży. Wydaje się, że obecnie duchowe wartości są pomijane, zapominane, a nawet ukrywane. Symbolem tych duchowych wartości są dziś: Polska Flaga Biało-Czerwona, Polski Biały Orzeł, słowa Hymnu Narodowego, sztandary różnych organizacji wojennych, pomniki bohaterów wojny, cmentarze z mogiłami wojennymi, piosenki z lat wojny, filmy wojenne, uroczystości rocznicowe, apele szkolne, Apele Poległych.

Osobową siłą tamtych walk był Chrystus, który niósł żołnierzom nadzieję na niełatwy czas działań wojennych.

Kochana młodzieży, w budowaniu przyszłości Waszych rodzin, nowych zakładów pracy, Polskiej Ojczyzny – nie może zabraknąć ducha, mądrości i odpowiedzialności. Nie możecie zapomnieć, że odwaga, duchowa siła i poświęcenie Żołnierza Polskiego, leżą u podstaw Waszej wolności i mądrej przyszłości Ojczyzny.

Nasze spotkanie, tu pod Mieczami Piastowskimi, to coś więcej niż tylko lekcja historii, więcej niż zwiedzanie Muzeum Wojny, więcej niż opowiadania ludzi tamtych lat – nasze spotkanie to dotknięcie Bogactwa Ducha naszych ojców, to odkrycie „skarbów ducha”, naszych dziejów, to zachwyt nad duchową siłą walki o lepszy świat.

Celem naszego wspominania o bohaterach wojny jest mądre budowanie przyszłości! Kochani młodzi, zapamiętajcie tę jedną myśl, zawartą w słowach: „skarby ducha” – powtórzę jeszcze raz „skarby ducha”, bo same skarby materialne i finansowe nie wystarczą do dobrego życia, do sumiennej pracy i do prawdziwej miłości.

Kombatantom, ludziom wojny i członkom ich rodzin życzę zdrowia, Opieki Bożej i nadziei, że trud, poświęcenie i ofiary wojny będą dziś i jutro uszanowane przez młode pokolenie.

Młodzi Przyjaciele, to Wam przede wszystkim życzę mądrości życia, w pokoju, w zgodzie i uszanowaniu skarbów polskiego ducha.

 

opr. ks. dr Józef Stec

kapelan kombatantów

i weteranów Misji Pokojowych ONZ w Europie

Cieplice, 8 maja 2017 r.

 

Ps. W Apelu Poległych uczestniczyło ok. 200 osób, ludzi związanych z działaniami wojennymi , członkowie ich rodzin, i ponad 500 młodzieży przedstawicieli szkół z Jeleniej Góry i okolic. Pod Pomnikiem Poległych – Mieczami Piastowskimi – ustawiło się 30 sztandarów kombatanckich i 50 sztandarów przedstawicieli szkół i organizacji społecznych Jeleniej Góry i rejonu. Słowo do młodzieży skierował Prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła, pan pułkownik kombatantów Edward Jakubowski i kapelan kombatantów ks. Józef Stec.

Plany na najbliższe lata

"...Wspólnie z Zarządem Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa podjęliśmy współpracę z innymi organizacjami weteranów i kombatantów oraz organizacjami pożytku publicznego, szkołami, mediami ...w styczniu 2019 r. uzgodniliśmy plan spotkań..." Jerzy Banach

 

"...Utrzymujemy bardzo dobre kontaktu z różnymi zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi weteranów i żołnierzy misji pokojowych i działań poza granicami. Co roku dostajemy zaproszenia na spotkania, na które wysyłamy naszych przedstawicieli. 2019 rok będzie pod tym względem wyjątkowy, gdyż będziemy uczestniczyć w: 61. Międzynarodowej Pielgrzymce Wojskowej do Lourdes, Międzynarodowej Konferencji w Brnie, obchodach rocznicy zdobycia Monte Casino, Apelu Jasnogórskim, zjeździe uczestników misji UNIFIL w Bydgoszczy i innych..."

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB