15 marca 2019 r. delegacja Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa odwiedziła Naszego Kapelana ks. dr Józefa Steca. W imieniu weteranów Prezes dr Jerzy Banach, z okazji imienin, życzył dużo zdrowia i Łask Bożych.
Proboszcz natomiast planował organizację kolejnego Święta Matki.

 

 Warto wspomnieć, że kazanie księdza z 2016 r. było dla nas ważne i aktualne:

"Mamy czas na słuchanie.
           Z radością przyjmujemy gości w domu. Polska gościnność jest ciągle zobowiązaniem.

 

Zważmy, że wysłuchanie, rozmowa i zainteresowanie tym co nowego w rodzinie, o czym mówią goście jest ważniejsze od jedzenia. To jest mądrość dzisiejszej Ewangelii, to jest najlepsza Jej cząstka. Słuchać słowa ludzkiego i Słowa Bożego jest rzeczą ważniejszą niż przygotowanie stołu dla gościa. Stół jest dla ciała a Słowo Boże dla duszy. Słowo Boże jest najlepszą cząstką, mądrością życia, prowadzącą do miłości ludzi i do życia wiecznego. Najlepszą cząstką jest wiara w Boga i szacunek dla człowieka".

 

 

Plany na najbliższe lata

"...Wspólnie z Zarządem Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa podjęliśmy współpracę z innymi organizacjami weteranów i kombatantów oraz organizacjami pożytku publicznego, szkołami, mediami ...w styczniu 2019 r. uzgodniliśmy plan spotkań..." Jerzy Banach

 

"...Utrzymujemy bardzo dobre kontaktu z różnymi zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi weteranów i żołnierzy misji pokojowych i działań poza granicami. Co roku dostajemy zaproszenia na spotkania, na które wysyłamy naszych przedstawicieli. 2019 rok będzie pod tym względem wyjątkowy, gdyż będziemy uczestniczyć w: 61. Międzynarodowej Pielgrzymce Wojskowej do Lourdes, Międzynarodowej Konferencji w Brnie, obchodach rocznicy zdobycia Monte Casino, Apelu Jasnogórskim, zjeździe uczestników misji UNIFIL w Bydgoszczy i innych..."

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB