13 kwietnia 2019 r. w Parku Słowackiego we Wrocławiu odbyły się uroczystości Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Patronat nad uroczystością objęli: Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak i Dowódca Garnizonu płk Dariusza Krzywdzińskiego.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, okolicznościowych wystąpieniach, modlitwie ekumenicznej, odczytaniu Apelu Pamięci i salwie honorowej, zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalone znicze pod pomnikiem. W imieniu Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa wiązankę kwiatów złożyli: kol. Jarosław Wikiera i Mariusz Bigos. Następnie udaliśmy się do kościoła garnizonowego pw. św. Elżbiety na uroczystą mszę, którą koncelebrował i homilię wygłosił ks. prałat płk Janusz Radzik. Wojskową asystę honorową zapewnił 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia, a oprawę muzyczną Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych.

MB

Plany na najbliższe lata

"...Wspólnie z Zarządem Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa podjęliśmy współpracę z innymi organizacjami weteranów i kombatantów oraz organizacjami pożytku publicznego, szkołami, mediami ...w styczniu 2019 r. uzgodniliśmy plan spotkań..." Jerzy Banach

 

"...Utrzymujemy bardzo dobre kontaktu z różnymi zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi weteranów i żołnierzy misji pokojowych i działań poza granicami. Co roku dostajemy zaproszenia na spotkania, na które wysyłamy naszych przedstawicieli. 2019 rok będzie pod tym względem wyjątkowy, gdyż będziemy uczestniczyć w: 61. Międzynarodowej Pielgrzymce Wojskowej do Lourdes, Międzynarodowej Konferencji w Brnie, obchodach rocznicy zdobycia Monte Casino, Apelu Jasnogórskim, zjeździe uczestników misji UNIFIL w Bydgoszczy i innych..."

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB