W dniu 13 kwietnia oddział warszawski Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa zorganizował koleżeńskie spotkanie wielkanocne. Cieszyć może fakt szerokiej reprezentacji naszych członków, gdyż poza Warszawą i okolicami reprezentowane były także Łódź, Szczecin i Międzyrzecz. Ponieważ nasze Zrzeszenie utrzymuje rozległe kontakty z weteranami innych państw, wśród naszych gości świętowaliśmy wspólnie z naszym kolegą-weteranem poszkodowanym z odległej Mołdawii.

 

Na początku spotkania uczciliśmy poległych i zmarłych Kolegów minutą ciszy. W przyjacielskiej atmosferze zostały wręczone legitymacje członkowskie kolejnym weteranom i weteranom poszkodowanym, uhonorowaliśmy wyróżniających się kolegów medalami pamiątkowymi związanymi z obchodzoną niedawno 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości: Andrzeja Adamowicza, Janusza Szywałę, Tomasza Rżewskiego, Marka Toś, Ryszarda Garbacza oraz Antoniego Kuryłowicza.

Spotkanie było kolejną okazją do zacieśnienia wzajemnych relacji członków Zrzeszenia, wymiany poglądów na propozycje wspólnych działań w 2019 r. oraz skompletowania naszej ekipy na obchody Dnia Weterana w Rzeszowie i towarzyszące im zawody strzeleckie. Będziemy trzymać kciuki za sukcesy sportowe naszych reprezentantów !

Andrzej Adamowicz

 

v

Plany na najbliższe lata

"...Wspólnie z Zarządem Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa podjęliśmy współpracę z innymi organizacjami weteranów i kombatantów oraz organizacjami pożytku publicznego, szkołami, mediami ...w styczniu 2019 r. uzgodniliśmy plan spotkań..." Jerzy Banach

 

"...Utrzymujemy bardzo dobre kontaktu z różnymi zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi weteranów i żołnierzy misji pokojowych i działań poza granicami. Co roku dostajemy zaproszenia na spotkania, na które wysyłamy naszych przedstawicieli. 2019 rok będzie pod tym względem wyjątkowy, gdyż będziemy uczestniczyć w: 61. Międzynarodowej Pielgrzymce Wojskowej do Lourdes, Międzynarodowej Konferencji w Brnie, obchodach rocznicy zdobycia Monte Casino, Apelu Jasnogórskim, zjeździe uczestników misji UNIFIL w Bydgoszczy i innych..."

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB