29 maja 2019 r. w Warszawie weterani zrzeszeni w różnych organizacjach skupiających żołnierzy, którzy służyli w misjach zagranicznych oraz przedstawiciele fundacji wspierających rodziny żołnierzy poległych na misjach złożyli kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa. Nie zabrakło przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa.

W imieniu Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa kwiaty pod pomnikiem złożyła delegacja w składzie: Andrzej Adamowicz, Antoni Kuryłowicz oraz Janusz Szywała.

Po uroczystości spotkaliśmy się w Centrum Weterana, gdzie podpisaliśmy petycję do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wsparcia weteranów, a następnie zostaliśmy zaproszeni przez dyrektora Centrum Weterana na koleżeński lunch.

 

Plan Centralnych Uroczystości Dnia Weterana w 2019 r. był bogaty: zawody strzeleckie w Nowej Dębie, imprezy towarzyszące w Rzeszowie, występy artystyczne, Msza Święta, uroczysty Apel, pokazy walki wręcz, pokazy statyczne sprzętu wojskowego i Piknik Weterana. Nie zabrakło na nich przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Na strzelnicy w Nowej Dębie osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki. Tego dnia Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa dostąpiło zaszczytu przyjęcia w swoje szeregi jako Członka Honorowego mjr. Andrzeja PINDORA wieloletniego przyjaciela i wolontariusza naszej organizacji.

 

 

 

Poczet Flagowy ZWDPGP, Ryszard Garbacz Antoni Kurylowicz, Grzegorz Milewski.

 

 

 

 MB

Plany na najbliższe lata

"...Wspólnie z Zarządem Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa podjęliśmy współpracę z innymi organizacjami weteranów i kombatantów oraz organizacjami pożytku publicznego, szkołami, mediami ...w styczniu 2019 r. uzgodniliśmy plan spotkań..." Jerzy Banach

 

"...Utrzymujemy bardzo dobre kontaktu z różnymi zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi weteranów i żołnierzy misji pokojowych i działań poza granicami. Co roku dostajemy zaproszenia na spotkania, na które wysyłamy naszych przedstawicieli. 2019 rok będzie pod tym względem wyjątkowy, gdyż będziemy uczestniczyć w: 61. Międzynarodowej Pielgrzymce Wojskowej do Lourdes, Międzynarodowej Konferencji w Brnie, obchodach rocznicy zdobycia Monte Casino, Apelu Jasnogórskim, zjeździe uczestników misji UNIFIL w Bydgoszczy i innych..."

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB