20.07.2019 r. jak co roku na trójstyku granic Polski, Czech i Słowacji spotkały się delegacje tych krajów, zrzeszających Weteranów Misji Zagranicznych, by omówić współpracę w nadchodzącym okresie. Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa reprezentowała liczna grupa pod przewodnictwem Prezesa Jerzego Banacha.  Spotkanie było okazją do zacieśnienia kontaktów i promowania idei współpracy i pokoju wśród młodzieży. Dobra atmosfera była zachętą do planowania kolejnych spotkań w gronie weteranów.

W trakcie spotkania zaszczycił nas swoją obecnością kolega Marek Budzicz wraz z małżonką- weteran ze Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Państwa, z którym umówiliśmy się na następne spotkanie w Brnie.Ciekawa fotorelacja kolegów z Czech link: https://www.zonerama.com/DAVIDGRZNARPHOTO/Album/5468841?secret=k6J042r549VL36A3GD4CBQ51a

MB

Plany na najbliższe lata

"...Wspólnie z Zarządem Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa podjęliśmy współpracę z innymi organizacjami weteranów i kombatantów oraz organizacjami pożytku publicznego, szkołami, mediami ...w styczniu 2019 r. uzgodniliśmy plan spotkań..." Jerzy Banach

 

"...Utrzymujemy bardzo dobre kontaktu z różnymi zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi weteranów i żołnierzy misji pokojowych i działań poza granicami. Co roku dostajemy zaproszenia na spotkania, na które wysyłamy naszych przedstawicieli. 2019 rok będzie pod tym względem wyjątkowy, gdyż będziemy uczestniczyć w: 61. Międzynarodowej Pielgrzymce Wojskowej do Lourdes, Międzynarodowej Konferencji w Brnie, obchodach rocznicy zdobycia Monte Casino, Apelu Jasnogórskim, zjeździe uczestników misji UNIFIL w Bydgoszczy i innych..."

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB