1 sierpnia 2019 r. przy pomniku Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz w Kościele Garnizonowym p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego. Organizatorami uroczystości byli: Dowódca Garnizonu Wrocław, Wojewoda Dolnośląski oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Dolnośląskiego. na uroczystościach nie zabrakło przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań poza Granicami Państwa.

 

O godz. 17.00 we Wrocławiu zawyły syreny i upamiętniono 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Prezes Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy AK, Wojewoda Dolnośląski oraz Prezydent Wrocławia.
Po apelu poległych i salwie honorowej złożono wieńce i wiązanki kwiatów.

Msza święta w Kościele Garnizonowym odprawiona została przy udziale pocztu sztandarowego 10.Wrocławskiego Pułku Dowodzenia oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych.

 

 

MB

 

 

Plany na najbliższe lata

"...Wspólnie z Zarządem Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa podjęliśmy współpracę z innymi organizacjami weteranów i kombatantów oraz organizacjami pożytku publicznego, szkołami, mediami ...w styczniu 2019 r. uzgodniliśmy plan spotkań..." Jerzy Banach

 

"...Utrzymujemy bardzo dobre kontaktu z różnymi zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi weteranów i żołnierzy misji pokojowych i działań poza granicami. Co roku dostajemy zaproszenia na spotkania, na które wysyłamy naszych przedstawicieli. 2019 rok będzie pod tym względem wyjątkowy, gdyż będziemy uczestniczyć w: 61. Międzynarodowej Pielgrzymce Wojskowej do Lourdes, Międzynarodowej Konferencji w Brnie, obchodach rocznicy zdobycia Monte Casino, Apelu Jasnogórskim, zjeździe uczestników misji UNIFIL w Bydgoszczy i innych..."

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB