11 listopada 2019 r. we Wrocławiu obchody Narodowego Święta Niepodległości miały tradycyjnie uroczysty i podniosły charakter. Rozpoczęto je mszą św. odprawioną w Kościele Garnizonowym pw. św. Elżbiety, którą z kapelanami wojskowymi, koncelebrował ks. bp prof. dr hab. Jacek KICIŃSKI. Na wszystkich uroczystościach nie zabrakło przedstawicieli Naszego Zrzeszenia. Następie udaliśmy się na Plac Wolności.

 Na Placu Wolności, w towarzystwie wojskowej asyście honorowej, odbyły się uroczystości dla wszystkich mieszkańców Wrocławia.  Po odśpiewaniu hymnu państwowego, wysłuchaniu wystąpień okolicznościowych, zostały wręczone odznaczenia wojskowe i awanse. Kompania honorowa oddała salwę honorową, a Komendant Garnizonu odczytał Apel Pamięci. Część oficjalną zakończyła defilada pododdziałów wojskowych, policyjnych, Straży Miejskiej, Straży Leśnej, Służby Celnej oraz drużyn sztandarowych ZHP i ZHR. Przemaszerowały też poczty sztandarowe. Uroczystość zakończyła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych grając Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

 

 

 

 

Plany na najbliższe lata

"...Wspólnie z Zarządem Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa podjęliśmy współpracę z innymi organizacjami weteranów i kombatantów oraz organizacjami pożytku publicznego, szkołami, mediami ...w styczniu 2019 r. uzgodniliśmy plan spotkań..." Jerzy Banach

 

"...Utrzymujemy bardzo dobre kontaktu z różnymi zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi weteranów i żołnierzy misji pokojowych i działań poza granicami. Co roku dostajemy zaproszenia na spotkania, na które wysyłamy naszych przedstawicieli. 2019 rok będzie pod tym względem wyjątkowy, gdyż będziemy uczestniczyć w: 61. Międzynarodowej Pielgrzymce Wojskowej do Lourdes, Międzynarodowej Konferencji w Brnie, obchodach rocznicy zdobycia Monte Casino, Apelu Jasnogórskim, zjeździe uczestników misji UNIFIL w Bydgoszczy i innych..."

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB