12 lutego 2020 r
. odbyły się wrocławskie obchody 80. rocznicy pierwszej wywózki na Syberię. Uroczystość rozpoczęła msza św. z ceremoniałem wojskowym w kościele pw. św. Bonifacego. Mszę koncelebrowali kapelani sybiraków pod wodzą ks. prałata prof. Franciszka Głóda, a homilię wygłosił proboszcz ks. kan. dr Jerzy Żytowiecki.

Po mszy dalsze obchody odbyły się przy pomniku Zesłańcom Sybiru. Prezes Oddziału Związku Sybiraków Eugeniusz Kuszka przywitał przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, wojska i policji, stowarzyszeń żołnierskich i kombatanckich, a zwłaszcza licznych sybirakówi i członków ich rodzin. Po wystąpieniach okolicznościowych, odczytaniu Apelu Pamięci, salwie kompanii honorowej Akademii Wojsk Lądowych, zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów. W imieniu Koleżanek i Kolegów Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa wiązankę kwiatów pod pomnikiem złożył wiceprezes Zrzeszenia płk w st. spocz. Ryszard Woźniak. W imieniu Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP znicz pod pomnikiem zapalił prezes płk Krzysztof Majer. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych. Część uroczystą zakończyło odegranie Hymnu Sybiraków i na zaproszenie proboszcza udaliśmy się na plebanię na poczęstunek. Była okazja do porozmawiania m.in. z Prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem, Wicewojewodą Jarosławem Kresa, najmłodszym Wicemarszałkiem Grzegorzem Macko, czy Dowódcą Garnizonu WP gen. bryg. Dariuszem Krzywdzińskim.

Opracował : płk K. Majer, a dopisek w kolorze niebieskim wykonał płk R.Woźniak

 

 

Plany na najbliższe lata

"...Wspólnie z Zarządem Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa podjęliśmy współpracę z innymi organizacjami weteranów i kombatantów oraz organizacjami pożytku publicznego, szkołami, mediami ...w styczniu 2019 r. uzgodniliśmy plan spotkań..." Jerzy Banach

 

"...Utrzymujemy bardzo dobre kontaktu z różnymi zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi weteranów i żołnierzy misji pokojowych i działań poza granicami. Co roku dostajemy zaproszenia na spotkania, na które wysyłamy naszych przedstawicieli. 2019 rok będzie pod tym względem wyjątkowy, gdyż będziemy uczestniczyć w: 61. Międzynarodowej Pielgrzymce Wojskowej do Lourdes, Międzynarodowej Konferencji w Brnie, obchodach rocznicy zdobycia Monte Casino, Apelu Jasnogórskim, zjeździe uczestników misji UNIFIL w Bydgoszczy i innych..."

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB