Media o nas

Odrodzone Słowo Polskie 2(39)/2017 o misjach pokojowych ONZ

"BŁĘKITNE BERETY Z MISJĄ"

Taki tytuł nosi artykuł opracowany przez Ojca Stanisława Tomonia z Biura Prasowego Jasnej Góry, który ukazał się 23 maja 2016 r. na portalu internetowym Jasnej Góry. Tekst bardzo szeroko omawia przygotowania i uczestnictwo Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa w inauguracji obchodów Międzynarodowego Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Przypomnijmy, że przygotowania do Apelu Jasnogórskiego mają długą historię. Warto wspomnieć, że dniu 8 stycznia 2016 r. na Jasnej Górze przebywali weterani misji pokojowych ONZ, była to pierwsza, ale nie ostatnia wizyta poprzedzająca obchody w dniu 22 maja 2016 r.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA TAK GORĄCE PRZYJĘCIE WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW APELU JASNOGÓRSKIEGO !

Oto obszerne fragmenty artykułu:


"Sala Rycerska. Spotkanie Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju
Międzynarodowe spotkanie Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju odbyło się w niedzielę, 22 maja na Jasnej Górze. Obydwie organizacje pod błękitną flagą ONZ pełniły misje pokojowe w wielu zakątkach na całym świecie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Francji, USA, Czech, Słowacji oraz Polski.

Jak podkreślili organizatorzy to pierwsze w historii wojsk ONZ czyli błękitnych beretów, takie spotkanie na Jasnej Górze. Rozpoczęło się ono na Sali Rycerskiej, gdzie miały miejsce przemówienia oraz uroczystość wręczenia szabel, odznaczeń i ryngrafów. Obecni byli m.in.: o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry; o. dr hab. Eustachy Rakoczy, jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości; ks. dr Józef Stec, kapelan Stowarzyszenia; Laurent Attar-Bayrou, prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju.

Po sygnale odegranym przez sygnalistów Polskiego Związku Łowieckiego meldunek złożył płk dr Jerzy Banach, prezes Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa i jednocześnie wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju. Następnie zabrzmiały Hymny Państwowe – Francji, Czech, Słowacji, Stanów Zjednoczonych i Polski.

„Jest mi niezmiernie miło, że na Jasnej Górze Zwycięstwa jesteście obecni jako ci, którzy służyli i nadal służą pokojowi, nie tylko naszej Ojczyzny, ale całego świata – powiedział o. Marian Waligóra– Ufamy, że lata waszej posługi przyniosą i będą przynosić efekty, owoce, których my będziemy mogli być świadkami. Matce Najświętszej, Królowej Pokoju zawierzamy wszystkich weteranów misji pokojowych, zawierzamy wasze rodziny, i tych wszystkich, którzy są związani z waszym życiem i tą piękną posługą, która trwała przez wiele lat”.

„Drodzy żołnierze wszystkich stopni, wyrażam wielką radość, że w tej Sali Rycerskiej dzisiaj gromadzą się współcześni rycerze, wierni Bogu i Rzeczypospolitej – mówił o. Eustachy Rakoczy– Kochani, wasz niebieski kolor mundurów, hełmów i czapek – to przecież kolor maryjny – niech zbliży was do Matki Jezusa, Matki Boga i ludu Bożego”.

„Niech siła ducha połączy ludzi walczących o pokój w dzisiejszym świecie” – powiedział ks. Józef Stec.

W dalszej kolejności rozpoczęła się ceremonia wręczania odznaczeń. W gronie wyróżnionych osób znalazł się o. Eustachy Rakoczy, który otrzymał szablę husarską „za propagowanie idei niepodległości i jednoczenia pokoleń w działaniach na rzecz pokoju, pojednania oraz patriotyzmu i szacunku wobec Ojczyzny”. Jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości został odznaczony także medalem pamiątkowym za działanie na rzecz pokoju na świecie nadawanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Żołnierzy Pokoju z siedzibą w Lyonie.

Pod Epitafium Smoleńskim żołnierze błękitnych beretów oddali hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej i złożyli wiązankę kwiatów. O godz. 20.15 przed Cudownym Obrazem została odprawiona Msza św. w intencji uczestników uroczystości, której przewodniczył i wygłosił ks. dr Józef Stec. Przedstawiciele wojskowi ONZ uczestniczyli również w Apelu Jasnogórskim pod przewodnictwem o. Eustachego Rakoczego.

Jasnogórskie spotkanie stało się inauguracją centralnych obchodów Dnia Weterana, które będą miały miejsce w Warszawie w dniu 29 maja br.

„Po raz pierwszy w historii weterani działań poza granicami państwa ‘niebieskie berety’ oddały hołd poległym żołnierzom – powiedział w rozmowie płk Jerzy Banach– Polscy żołnierze służą pod błękitną flagą, a kolor niebieski jest kolorem maryjnym, więc oddajemy ten hołd od 1953 roku”.*)

„W misji w Libanie tworzyłem misję UNIFIL, byłem pierwszym dowódcą polskiej wojskowej jednostki medycznej, bo jestem lekarzem – mówił płk Banach – Byłem też dowódcą kontyngentu na terenie Libanu sił UNIFIL, gdzie służyłem dwa lata. Po powrocie zdarzyła mi się misja w warunkach indywidualnych, nie w kontyngencie, misja UNGCI na północy Iraku. Widziałem tam straszne rzeczy. Rozpoczęła się wówczas wojna między Talabanim i Barzanim. Bezwzględna walka. Nikt nie jest w stanie z naszego społeczeństwa sobie wyobrazić, że w pięknych szpitalach, które zostały pobudowane, na dachu znak czerwonego krzyża i czerwonego półksiężyca, a tam ustawione armaty i ostrzeliwuje się przeciwnika”.

Opracował o. Stanisław Tomoń
BPJG / es, mn
2016-05-23, poniedziałek, godz. 13.30"Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa - jest organizacją otwartą i skupiającą różne środowiska weteranów i żołnierzy działających poza granicami i w Polsce, ale nie tylko. Wśród członków są również funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, żołnierze z Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Sił Specjalnych oraz przedstawiciele innych służb państwowych.


PIERWSZE SPOTKANIE ORGANIZACYJNE PRZED UROCZYSTOŚCIAMI W DNIU 22 MAJA 2016 r
W dniu 2016-01-09 KOMBATANCI MISJI POKOJOWYCH ONZ PRZEBYWALI  NA JASNEJ GÓRZE. BYŁA TO PIERWSZA WIZYTA, KTÓRA ROZPOCZĘŁA CYKL PRZYGOTOWAŃ do UROCZYSTOŚCI W DNIU 22 MAJA 2016 ROKU
Kaplica Matki Bożej. Msza św. z udziałem członków Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych
Członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjechali z wizytą w piątek, 08 stycznia 2016 r. na Jasną Górę.Personel wojskowy misji pokojowych ONZ, zwany także Błękitnymi Hełmami lub Błękitnymi Beretami, wywodzi się z krajowych armii państw członkowskich.

„Są to żołnierze misji pokojowych ONZ, którzy służyli pod błękitnym beretem, pod błękitnym hełmem. Czynnikiem wyróżniającym w misjach jest ta neutralność, błękitny kolor, błękitny beret z emblematem Organizacji Narodów Zjednoczonych – opowiada płk. Jerzy Banach, lekarz medycyny z Wrocławia, prezes Koła nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ - Ja osobiście służyłem w 5 misjach pokojowych m.in.: 1985 r. Wzgórza Golan, 1988 powtórka też Wzgórza Golan; 1989 r. mało kto wie, że pojechało do Namibii (południowa Afryka) 473 żołnierzy”.

Dzisiejsza wizyta była przygotowaniem do większej uroczystości, która odbędzie się 22 maja br. na Apel Jasnogórski przyjadą żołnierze, którzy od 1952 r. służą w działaniach pokojowych na całym świecie. „Chcemy, żeby był ten przekaz pokoleniowy, chcemy dotrzeć do młodego pokolenia, żeby pokazać, że Polacy w siłach ONZ działali i działają nadal - podkreślał płk. Jerzy Banach - Obecnie polscy żołnierze uczestniczyli w misji stabilizacyjnej w Iraku, nadal w misji w Afganistanie, Mali, Kongo, Czadzie, Republice Środkowej Afryki, byłej Jugosławii, Kambożdzy. Pod błękitnym beretem w obronie pokoju światowego służyło ok. 120-130 tys. ludzi i chcemy to przekazać społeczeństwu poprzez Jasną Górę”.

Żołnierze misji ONZ współpracują z personelem policji oraz z pracownikami cywilnymi w celu zapewnienia ochrony wszystkim uczestnikom misji oraz jej mienia. Utrzymują ścisłą współpracę z innymi jednostkami wojskowymi znajdującymi się w rejonie operacji pokojowej. Personel wojskowy wykonuje swoje obowiązki, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo na terenie działania misji.

Żołnierze misji ONZ współpracują zarówno z ludnością cywilną, jak i lokalnym wojskiem oraz zbrojnymi ugrupowaniami na danym terenie, dążąc do uzyskania porozumienia między zwaśnionymi stronami oraz osiągnięcia trwałego pokoju. Ochrona ludności cywilnej jest często głównym zadaniem zawartym w mandacie misji, za którego wykonanie odpowiedzialne są Błękitne Berety.

Misje pokojowe są prowadzone we wciąż zmieniających się warunkach społecznych, gospodarczych i politycznych. Muszą być elastyczne, aby mogły dostosować się do nowych wyzwań. Sukces nigdy nie jest pewny, ponieważ zadania związane z utrzymaniem pokoju realizowane są w wyjątkowo trudnych warunkach. Powodzenie misji pokojowej zależy od wielu czynników, takich jak skład misji pokojowej (personel wojskowy, policji, pracownicy cywilni), wsparcie logistyczne, powierzone zadania oraz środowisko, w którym działa misja pokojowa.

Kombatanci wzięli udział we Mszy św. odprawionej o godz. 20.00 w Kaplicy Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył ks. prał. Józef Stec, proboszcz parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Cieplicach, a koncelebrował o. Eustachy Rakoczy, Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości. To na jego zaproszenie weterani przyjechali na Jasną Górę.

Kombatanci modlili się również w intencji śp. płk w st. spocz. Edwarda Potockiego, prezesa koła nr 33 SKMP w Krakowie, który zmarł w środę, 6 stycznia br.

Opracował :
o. Stanisław Tomoń
BPJG/ mś
2016-01-09, sobota, godz. 16.00

Głos Weterana i Rezerwisty

"Centrum Weterana" opublikowało artykuł "Polski Zbrojnej" dotyczący działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa umieszczając komentarz cyt.: "Członkami nowo powstałego Zrzeszenia Weteranów mogą być nie tylko uczestnicy misji pokojowych, stabilizacyjnych czy humanitarnych, lecz także członkowie najbliższej rodziny weterana, który stracił życie. Statut dopuszcza również członkostwo cudzoziemców, nawet niemieszkających w Polsce. W zebraniu założycielskim zrzeszenia, w grudniu zeszłego roku we Wrocławiu, uczestniczyło około 30 osób. Obecnie członków jest ponad 60."

Serdecznie dziękujemy !

 

 LINK DO ARTYKUŁU

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Plany na najbliższe 2 lata

"...Wspólnie z Nowym Zarządem Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa podjęliśmy współpracę z innymi organizacjami weteranów i kombatantów oraz organizacjami pożytku publicznego, szkołami, mediami ...już w styczniu 2022 r. uzgodniliśmy plan spotkań..." Jerzy Banach

 

"...Utrzymujemy bardzo dobre kontaktu z różnymi zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi weteranów i żołnierzy misji pokojowych i działań poza granicami. Co roku dostajemy zaproszenia na spotkania, na które wysyłamy naszych przedstawicieli. 2022 rok będzie pod tym względem wyjątkowy. Nowy Zarząd zintensyfikuje działania w kontaktach środowiskowych, a zmniejszenie obostrzeń po pandemicznych sprzyjać będzie aktywności Naszych członków.  Będziemy uczestniczyć w: Międzynarodowym spotkaniu w Genewie i Lionie, Międzynarodowej Konferencji w Brnie, obchodach rocznicy zdobycia Monte Casino, Apelu Jasnogórskim, zjeździe uczestników misji UNIFIL w Bydgoszczy i innych..."

Designed by JSN and MB