Apel Jasnogórski

Częstochowa, 21 maja 2017 r. godz. 21.00

(prowadził ks. prałat dr Józef Stec – kapelan weteranów Misji Pokojowych ONZ w Europie i kapelan Gwardii Matki Bożej w Cieplicach oraz o. prof. Eustachy Rakoczy)

 Do Ciebie Jasnogórska Matko, Królowo Rodzin przybywamy, aby prosić Cię o pomoc w budowaniu pokoju na świecie i miłości w rodzinach. W sytuacji kryzysu życia rodzinnego pragniemy ukazać miłość matki, która była i jest szczególnym Skarbem Kultury Polskiego Narodu...! Jeśli ocalimy dziś miłość matki w rodzinach to na tej miłości wszystko odbudowane być może...! Aby ocalić miłość matki w rodzinach od trzydziestu już lat organizujemy w Cieplicach na Dolnym Śląsku wielkie Święto Matki, które trwa trzy dni.

 

Wielu z nas miało to szczęście, że mieliśmy wspaniałe mamy, kochające matki, kobiety proste, spracowane, zatroskane o dom, matki modlitwy różańcowej, matki wielkiego serca i polskiego ducha. Dziś dziękujemy tu na Jasnej Górze Matce Bożej za nasze wspaniałe chrześcijańskie i polskie matki.

Maryjo, dałaś dowód na weselu w Kanie Galilejskiej, że bardzo troszczysz się o to, aby małżonkom, rodzicom i dzieciom w rodzinie niczego nie brakowało, co jest konieczne do życia i do miłości...!

Królowo Polski, Matki dzieci Kościoła, wołamy tu dziś na Jasnej Górze, z głębi naszej historii, ocal miłość rodzinną, ocal poczęte życie, ocal Polskę, ocal świat przed zniszczeniem rodziny, która jest fundamentem życia i miłości we wszystkich narodach świata.

 

Drodzy weterani Misji Pokojowych ONZ – żołnierze
w błękitnych beretach, żołnierze Gwardii Matki Bożej

i ludzie wojny z różnych miejsc

 

Nasze kolejne spotkanie, u Matki Bożej Zwycięskiej na Jasnej Górze, to coś więcej niż lekcja historii, niż zwiedzanie Muzeum Wojny, czy opowiadania ludzi z tamtych czasów – nasze spotkanie to dotknięcie bogactwa ducha naszych ojców, to zachwyt nad siłą walki i nadzieja, że trud żołnierza nie jest nigdy daremny...! Choć wojna i walka jest często przegrana, to pojedynczy żołnierz wygrał w swoim człowieczeństwie walcząc o pokój, o życie niewinnych, o prawa ludzkie i Boskie. Skarby ducha, pozostawili nam nasi ojcowie, którzy z Chrystusa i z modlitwy do Ciebie Matko – Królowo Pokoju, czerpali nadzieję na niełatwy czas działań wojennych.

Matko Dobrej Rady! Wydaje się, że obecnie duchowe wartości są pomijane, zapomniane, a nawet ukrywane w Ojczyźnie i na naszym kontynencie. Tu dziś z Jasnej Góry wołamy do młodych w Europie: uszanujcie skarby ducha waszych ojców, dążcie do pokoju i jedności, rozwijajcie w sobie duchowe wartości, aby odpowiedzialnie budować przyszłość. Same skarby materialne i finansowe nie wystarczą do dobrego życia, do sumiennej pracy i do prawdziwej miłości.

opracował i wygłosił ks. dr Józef Stec

 

 

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB