WIZYTA WETERANÓW W OSTROŁĘCE
W dniach 27-28 kwietnia 2017 r., na zaproszenie prezydenta miasta Janusza Kotowskiego, po raz trzeci Ostrołęka gościła żołnierzy weteranów, którzy służyli w misjach poza granicami państwa. Reprezentowali oni Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju oraz Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Nasze Zrzeszenie reprezentowali koledzy: Andrzej Adamowicz i Tadeusz Sąsiadek. Organizatorami wizyty były Urząd Miasta Ostrołęka i Ostrołęckie Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Terytorialnej "Legia Nadnarwiańska".

 

W trakcie pobytu weterani uczestniczyli w spotkaniach z uczniami klas mundurowych i harcerzami w Ostrołęce, uczniami 2. i 3. klas Publicznego Gimnazjum w Kadzidle oraz mieszkańcami miasta Ostrołęka. Zebrani mieli okazję zapoznać się z historią udziału Polaków w misjach poza granicami państwa prowadzonych przez ONZ, OBWE i NATO w Azji, Afryce i na Bałkanach. Największe zainteresowanie wzbudziły wspomnienia chor. Adama Buszko, uczestnika obrony ratusza w Karbali w 2004 r., którą określa się jako największa bitwa polskich żołnierzy od czasów II wojny światowej. Wiele pytań dotyczyło problemów z jakimi spotykają się weterani po powrocie do kraju, a w szczególności kwestie rekonwalescencji i rehabilitacji rannych w misjach oraz objawy i wychodzenie z tzw. Zespołu Stresu Bojowego PTSD.

Przedstawiciele Zrzeszenia przedstawili swoje doświadczenia z misji ONZ: kol. Adamowicz w Namibii (1989-1990), a kol. Sąsiadek w Syrii (1991) i Libanie (1994).

Na zakończenie wizyty władze Ostrołęki zadeklarowały chęć dalszej współpracy z weteranami, zapowiadając wysłanie zaproszenia na kolejne spotkania w 2018 r. Ponadto, celem uhonorowania weteranów działań poza granicami państwa, władze Ostrołęki poinformowały o podjęciu starań mających na celu przyznanie weteranom wolnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej oraz zapewnienie wolnego wstępu na obiekty sportowe w mieście.

zdjęcia: e-ostroleka oraz A. Kiziewicz, T. Sąsiadek 
tekst: A. Adamowicz

 

 

 

 

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB