Wojskowa Pielgrzymka do Lourdes

W dniach 14-25 maja 2017 r. odbyła się 59. Międzynarodowa Pielgrzymka Wojskowa do Lourdes (Francja).  Polska uczestniczyła w tym przedsięwzięciu już po raz 29. W skład delegacji WP weszli żołnierze służby czynnej, podchorążowie z WAT w Warszawie, WSOSP w Dęblinie, AMW w Gdyni oraz weterani - przedstawiciele Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa: Andrzej Adamowicz, Ryszard Garbacz, Tadeusz Sąsiadek i Janusz Szywała, a także Marek Toś ze Stowarzyszenia Rannych
i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju.

Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes w południowo-zachodniej Francji u podnóża Pirenejów. Teren ośrodka, zwany potocznie Domeną, należy do kościoła katolickiego, liczy 51 ha i obejmuje 22 obiekty kultu.

Bogaty program pielgrzymki przewidywał udział żołnierzy w ceremonii otwarcia 59. Międzynarodowej Pielgrzymki Wojskowej w Lourdes, nabożeństwie Drogi Krzyżowej, mszy św. w miejscu objawień maryjnych, tzw. Grocie Massabielle, procesji maryjnej z lampionami oraz Eucharystii w Bazylice pw. św. Piusa X z udziałem pielgrzymów z całego świata. Ponadto polska orkiestra wojskowa z Krakowa dała koncert oraz pokaz musztry paradnej w parku przed bazyliką. Koncert cieszył się wielkim zainteresowaniem mieszkańców Lourdes i pielgrzymów przybyłych z różnych zakątków świata.

W trakcie pobytu w Lourdes polska delegacja miała okazję uczestniczyć w różnych imprezach towarzyszących. Na szczególną uwagę zasługuje poruszająca uroczystość w Idron pod kapliczką z mozaikowym wizerunkiem ikony Matki Boskiej Częstochowskiej, którą ufundowali żołnierze polscy jednego z obozów jenieckich, internowani po kapitulacji Francji w 1940 r.  W uroczystości uczestniczyli m.in. mer Idron oraz przedstawiciele Ambasady RP w Paryżu oraz polscy żołnierze służący w Eurokorpusie. Następnie odbyło się spotkanie z Polonią połączone z poczęstunkiem oraz występem polskiej orkiestry wojskowej.  

Delegacja Zrzeszenia dostała zaproszenie do obejrzenia pokazu musztry paradnej wojskowej orkiestry brytyjskiej oraz dudziarzy irlandzkich, które zorganizowała delegacja brytyjska. Jednocześnie mieliśmy okazję odbyć rozmowę z szefem delegacji brytyjskiej, MGen. Richardem Nugee, zastępcą Szefa Obrony ds. Personalnych. Generał miał okazję częściowo poznać Polskę, ale ku naszemu zaskoczeniu swój udział w ćwiczeniach na poligonie w Drawsku Pomorskim określił jako jedno z najtrudniejszych wyzwań w swojej karierze.

W programie wyjazdu przewidziano też możliwość zwiedzenia największej w Europie groty Betharram w Lourdes, zamku papieskiego w Avinion oraz średniowiecznego kompleksu miejskiego wraz z murami obronnymi w Carccassone.

tekst: Andrzej Adamowicz

zdjęcia: Tadeusz Sąsiadek, Ordynariat Polowy WP, Andrzej Adamowicz

 

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB