16 września br. w odbyły się obchody Święta i 10-ej rocznicy ufundowania sztandaru Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków 31 kdr OP w Kórniku. Pierwsza część obchodów odbyła się pod tablicą pamiątkową przy ul. Staszica 8. W asyście sztandarów został odczytany Apel Zmarłych żołnierzy i pracowników cywilnych dywizjonu. Następnie kapelan ks. płk Mariusz STOLARCZYK odmówił modlitwę i zostały złożone wiązanki kwiatów pod obeliskiem.

Na drugą część święta udaliśmy się do świetlicy Domu Działkowca ROD im. A. Wróblewskiego. Prezes Zarządu ppłk Ryszard GRZEŚKOWIAK serdecznie przywitał zebranych i zaproszonych gości, w tym m.in. burmistrza Kórnika Jerzego LECHNEROWSKIEGO, prezesa Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa płk dr Jerzego BANACHA, komendanta Okręgu Dolnośląskiego Polskich Drużyn Strzeleckich gen. bryg. PDS Aleksandra PODOLSKIEGO, wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP płk Krzysztofa MAJERA, wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Wielkopolskiego ZWiRWP por. BL Tadeusza MYLERA, przewodniczącego Rady Miasta Kórnika Macieja MARCINIAKA. Prezes przybliżył nam historię fundacji, wykonania, poświęcenia i wręczenia sztandaru oraz flagi paradnej Stowarzyszenia. Zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia Stowarzyszenia, ZWiRWP, ZWDPGP i TWO. Przekazałem na ręce prezesa nasze ostatnie wydawnictwa związkowe, w tym relację kol. st. kpr. ZS Marka ZATORSKIEGO „Lenino tam i z powrotem” oraz podkreśliłem wspólną pamięć o naszym działaczu – żołnierzu 31 kdr OP śp. mjr inż. Dariuszu TROJANOWSKIM. Zaś działkowcom wręczyłem przesyłkę od europoseł Lidii GERINGER de OEDENBERG z cebulkami kwiatów w kolorach Unii Europejskiej. Odczytałem adres:

„Proszę przyjąć od Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 2 Armii Wojska Polskiego serdeczne gratulacje z okazji Święta oraz 10-lecia ufundowania sztandaru Waszego Stowarzyszenia. Imponujący bilans Waszych działań na rzecz integracji środowiska żołnierskiego, popularyzacji tradycji i historii Wojska Polskiego oraz kształtowania patriotycznych postaw młodego pokolenia zasługuje na najwyższe uznanie. Szczególnie chciałbym podkreślić dorobek Was żołnierzy 31 kdr OP w Kórniku, którzy przez wiele lat zapewnialiście ochronę polskiego nieba. Życzę wszystkim Kolegom powodzenia w realizacji kolejnych przedsięwzięć programowo-organizacyjnych, zapału do pracy społecznej dla dobra środowiska wojskowego i naszej Ojczyzny oraz dobrego zdrowia i zrealizowania wszystkich osobistych planów oraz marzeń”.

Po części oficjalnej zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek na placu ogrodowym. Atrakcją stał się pieczony dzik. A pomimo obaw o stan pogody, mogliśmy w plenerze swobodnie dzielić się wspomnieniami ze służby wojskowej oraz doświadczeniami z działalności naszych organizacji.

płk (s) mgr Krzysztof MAJER

Foto: Krzysztof MAJER, Jerzy BANACH

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB