11 Listopada świętowany jest przez wrocławian bardzo uroczyście, a jednocześnie całymi rodzinami . Wśród uczestników uroczystości nigdy nie brakuje członków Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Spotykamy się w centrum miasta, by oddać hołd bohaterom walk o odzyskanie niepodległości oraz wziąć udział w uroczystościach. Tegoroczne oficjalne uroczystości z okazji Święta Niepodległości rozpoczęły się o godzinie 10.00 mszą świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Garnizonowym. Natomiast o 11:30 odbył się uroczysty apel na Rynku.

Szczegółowy harmonogram uroczystości obejmował:

  • 10.00 – 11.15 Msza św. w intencji Ojczyzny – kościół garnizonowy,
  • 10.30 zbiórka szkół na Rynku,
  • 11.30 – 12.30 – uroczysty apel niepodległościowy na Rynku, w tym przekazanie flagi RP i flagi Wrocławia pomiędzy szkołami, Musztra paradna,
  • 12.30 – 13.30 Radosna Parada Niepodległości: przemarsz ulicami (Kazimierza Wielkiego – Widok – Teatralna do pl. Wolności),
  • ogłoszenie wyników konkursu Radosnej Parady Niepodległości,
  • wspólne śpiewanie pieśni legionowych z orkiestrą wojskową.

 

 

 

Fotografował: kol. Jan A. Drajczyk

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB