Spotkanie z okazji Dni Kultury Polskiej w Brnie ( Republika Czeska)

W dniach 16 – 18 kwietnia 2018 roku wraz z żoną Grażyną uczestniczyłem w obchodach Dni Kultury Polskiej, zorganizowanych między innymi w auli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brnie (Czechy) z okazji 100-lecia odzyskania niepodległosci przez Polskę i Republikę Czeską.

 

 

Pomysłodawczynią i mentorem obchodów z ramienia ww. biblioteki była Pani Jana Śubrova, która zaprosiła nas do udziału w tym przedsięwzięciu.

W dniu 17 kwietnia 2018 roku w ponad dwugodzinnym wystąpieniu zaprezentowałem materiały i informacje dotyczące udziału Czechów i Polaków w misjach pokojowych ONZ
a także na temat przystąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO oraz współdziałania weteranów w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju (S.P.I.A.).

Opracował : płk Ryszard Woźniak

 

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB