W dniach od 25.05.2018 r. do 01.06.2018 r. członkowie Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa uczestniczyli w obchodach 70 rocznicy udziału żołnierzy w misjach pokojowych ONZ. Spotkania weteranów odbywały się w: Ypres (w dniu 27.05.2018 r. Belgia), Brukseli, Paryżu (28-29.05.2018 r. UNESCO), Lyonie (01.06.2018 r.) oraz Genewie (31.05.2018 r.).

 

Na uroczystym spotkaniu w Pałacu Narodów spotkali się uczestnicy misji i delegacji narodowych z: Polski, Ekwadoru, Słowacji, Czech, Belgii, Mongolii, Azerbejdżanu, Francji, Rosji, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Senegalu. Spotkaniu przewodniczyli: dyrektor biura informacyjnego ONZ w Genewie Pani A.VELLUCCI, dyrektor administracyjny biura ONZ w Genewie Pan C.ADAMSA oraz zastępca dowódcy misji MONUSCO w Kongo generałem J.BAILLAUDEM.

http://www.aisp.fr/2018/06/11/jeudi-31-mai-2018-journee-internationale-des-casques-bleus/

MB

 

 

NASI PARTNERZY

Wrocławski Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB