30 maja 2018 r. w 15. rocznicę podniesienia świątyni pw. św. Elżbiety Węgierskiej do godności Bazyliki Mniejszej, odbyła się uroczysta Eucharystia sprawowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. dr. Józefa Guzdka. Na uroczystościach nie zabrakło przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa.

 

Warto wspomnieć, że była to także 21. rocznica poświęcenia przez Świętego Jana Pawła II odbudowanego i zniszczonego po pożarze w 1976 roku Kościoła Garnizonowego we Wrocławiu. W trakcie mszy udzielono sakramentu bierzmowania stu wrocławianom w różnym wieku. W homilii biskup podkreślił, że nasz kościół garnizonowy należy do najpiękniejszych w kraju. Zaś proboszcz ks. prałat płk Janusz Radzik poinformował, że została już podpisana umowa na wykonanie organów do kościoła. Warto podkreślić, że ławki przeznaczone dla zaproszonych gości nie pomieściły wszystkich chętnych, bo przybyli dowódcy i szefowie jednostek wojskowych oraz instytucji z całego Wrocławia. Przybyła też grupa emerytowanych generałów na czele z b. szefem Sztabu Generalnego WP generałem Czesławem Piątasem, a związki kombatanckie i żołnierskie reprezentowali m.in. ppłk Jerzy Lesicki, mjr Jan Paluchniak, por. Szczepan Siekierka i niżej podpisany. Na koniec celebry Biskup Polowy wręczył medal "Milito Pro Christo" dowódcy Garnizonu Wrocław gen. bryg. Wojciechowi Lewickiemu, medal Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki szefowi logistyki 4 Okręgowego Szpitala Wojskowego z Polikliniką ppłk Markowi Oryszczakowi, a kapelan ks. Maksymilian Jezierski został mianowany do stopnia kapitana. Kol. Jerzy Lesicki złożył piękną wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą żołnierzy noszących niebieskie berety z okazji ich święta. Po mszy zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek i była okazja do rozmów nie tylko na tematy militarne.

płk (s) Krzysztof Majer

MB

Strona internetowa Bazyliki Mniejszej: http://www.elzbieta.archidiecezja.wroc.pl/?p=1395

 

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB