KONFERENCJA POPULARNONAUKOWA NT. „ 100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI”.

1 października 2018 roku w hotelu „Jasek” we Wrocławiu z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu, Zarządu Okręgu Towarzystwa Wiedzy Obronnej we Wrocławiu oraz Instytutu Badań Naukowych im. gen. Erwina Rozłubirskiego odbyła się konferencja popularnonaukowa poświęcona „100-leciu Odzyskania Niepodległości przez Polskę”.

 

Z Naszego Zrzeszenia w konferencji – na zaproszenie przesłane przez organizatorów – uczestniczył kol. Ryszard Woźniak.

Tematyka konferencji była omawiana przez znamienitych prelegentów
i obejmowała następujące zagadnienia:

·        „Drogi Polaków do niepodległości” - gen. dyw. (s) dr Franciszek Puchała;

·        „Geopolityczne uwarunkowania odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku” - płk (s) dr Piotr Pertek;

·        „Pierwiastek państwowotwórczy Polaków istotnym czynnikiem odzyskania niepodległości przez Polskę” - płk (s) dr Władysław Tkaczew;

·        „Wkład Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w odzyskanie niepodległości przez Polskę” - płk (s) dr Andrzej Koltliński;

·        „Konsolidacja korpusu oficerskiego najważniejszym elementem przygotowania Sił Zbrojnych RP do odparcia agresji bolszewickiej”- płk (s) prof. dr hab. Jerzy Maroń;

·        „korpus oficerski w stulecie odzyskania niepodległości – gen. dyw.(s) Zbigniew Jabłoński.

Opracował : Kol. Ryszard Woźniak

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB