30 stycznia br. w siedzibie Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP we Wrocławiu obyło się doroczne spotkanie prezesów wrocławskiego „Porozumienia ...” związków i stowarzyszeń żołnierskich.

Poszczególne organizacje reprezentowali: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – kpt. mgr inż. Konstanty IGNACZAK, członek Zarządu Głównego, prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego, Towarzystwo Wiedzy Obronnej – płk dr Władysław TKACZEW, członek Zarządu Głównego, prezes Zarządu Okręgowego TWO i płk mgr Aleksander PODOLSKI, sekretarz Zarządu Okręgowego; Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – płk mgr inż. Marian DĄBROWSKI, prezes Zarządu Wojewódzkiego i płk dypl. Lucjan ŁAWNICZEK, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego; Związek Inwalidów Wojennych RP – płk mgr Wojciech OLENDEREK, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Okręgowego i płk mgr Stefan KOZIARA, rzecznik prasowy Zarządu Okręgowego; Związek Weteranów i Rezerwistów WP – płk mgr Krzysztof MAJER, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego i ppłk dr Józef FRĄCZEK, wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego; Instytut Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego – płk dr Andrzej KOTLIŃSKI, prezes Zarządu Oddziału Wrocławskiego oraz płk dypl. Ryszard WOŹNIAK, wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa.

Spotkanie otworzył gospodarz prezes Wojciech OLENDEREK, przywitał zebranych i życzył nam owocnych obrad. Następnie zebranie poprowadził Przewodniczący „Porozumienia …” Krzysztof MAJER, który wręczył płk Aleksandrowi PODOLSKIEMU strzelecki medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości. A niektórzy otrzymali jego książkę „Stanisław August Poniatowski ostatni król Rzeczypospolitej 1764-1795”.

 

            Z relacji prezesów wynika, że działalność programowo-organizacyjna koncentrowała się wokół obchodów: 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP, 35-lecia Związku Żołnierzy WP oraz 25-lecia Związku Weteranów i Rezerwistów WP. Organizacja wojewódzka ZKRPiBWP i okręgowa ZIW RP odbyły w ub. roku swoje zjazdy. Podsumowano działalność programowo-organizacyjną i wybrano władze, prezesami pozostają nadal kpt. Konstanty IGNACZAK i płk Wojciech OLENDEREK.Wspólnie m.in. prowadziliśmy uroczystości patriotyczno-religijne w miejscach pamięci narodowej we Wrocławiu i regionie. Popularyzowano tradycje i historię Wojska Polskiego. Dbano o satysfakcjonowanie działaczy związkowych odznaczeniami resortowymi, regionalnymi oraz związkowymi. Została zorganizowana uroczystość patriotyczna przy tablicy upamiętniającej Defiladę Zwycięstwa żołnierzy 10 Dywizji Piechoty z 26 maja 1945 r. na Placu Wolności we Wrocławiu, a 75. rocznicę Bitwy pod Lenino świętowaliśmy na Cmentarzu Żołnierzy Polskich. W każdej z tych uroczystości kapelani wojskowi trzech wyznań odmówili modlitwę ekumeniczną za poległych i pomordowanych. Zarząd Wojewódzki ZŻ WP wraz z TWO i IBN zorganizował m.in. konferencję „100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę” oraz wydał z tej okazji biuletyn, który otrzymaliśmy na spotkaniu. Prezes Krzysztof MAJER podkreślił działalność edytorską Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP, której 41 tomik „Cmentarze wojenne” oraz „Kalendarium ...2018” wręczył prezesom. Warto też wspomnieć inicjatywę kilku naszych stowarzyszeń, które powołały Kapitułę Krzyża Pamiątkowego 150-lecia urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Wyrażano niepokój słabym zainteresowaniem większości szkół bezpośrednim kontaktem uczniów z kombatantami i weteranami w ramach „żywych” lekcji historii oraz niestety „starzenia” i zmniejszenia się szeregów członkowskich naszych stowarzyszeń.

            Następnie zatwierdzono propozycje do planu wspólnych przedsięwzięć na 2019 rok. Priorytetem będą dla nas organizowane wspólnie historyczne konferencje popularnonaukowe oraz godne uczczenie rocznic i świąt wojskowych, zwłaszcza poświęconych 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Warto podkreślić, że współdziałanie naszych związków wojskowych we Wrocławiu z powodzeniem funkcjonuje już z od 1997 roku, a mi powierzono obowiązki prezydenta „Porozumienia” na kolejny rok. Następnie odbyliśmy żywą, wielowątkową - ponad godzinną dyskusję o problemach funkcjonowania naszych związków, o sprawach lokalnych i krajowych, w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych i do Parlamentu Europejskiego.

 

Krzysztof MAJER

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB