Obchody Dnia Pamięci w Mołdawii były zorganizowane we wszystkich garnizonach kraju w dniach 1-4 marca 2019 r. W stolicy kraju, Kiszyniowie odbyły się z tej okazji Marsz Pamięci oraz ceremonia złożenia wieńców pod Pomnikiem Rozpaczającej Matki. W obu tych wydarzeniach uczestniczyła delegacja z Polski w składzie przedstawicieli: Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami RP oraz Polskiego Czarnego Krzyża, a także przedstawiciele Ataszatów Wojskowych akredytowanych w Mołdawii.

 

Warto także nadmienić, że w walce o niepodległość i integralność Mołdawii w latach 1991-1992 brało udział 30 tys. osób, spośród których zginęło 300 wojskowych, policjantów i cywilów, a 3500 zostało rannych. Minister obrony Eugen Sturza spotkał się z matkami i wdowami po poległych żołnierzach oferując im jednocześnie wsparcie finansowe. Warto, żeby polskie MON wzięło przykład z tej inicjatywy i podobnie wspierało rodziny 120 żołnierzy polskich poległych na misjach poza granicami państwa.Poniżej jest zamieszczona fotorelacja widziana obiektywem kamery operatora z ministerstwa obrony. Wśród zdjęć jest także polski akcent.

 

2 marca Mołdawia obchodzi rocznice wybuchu wojny o utrzymanie niepodległości i integralności kraju - obecnie to już 27. rocznica wojny wyzwoleńczej przeciw Rosji, która aktywnie wsparła separatystów z Nadniestrza. W ten sposób, Rosja zachowała pod swoimi wpływami część Mołdawii, która służy im jako potencjalna baza wypadowa w regionie Bałkanów. Rosjanie udowodnili to poprzez swoje działania w Kosowie podczas konfliktu bałkańskiego w 1999 r. kiedy to w wyniku uwarunkowań politycznych rosyjscy komandosi stacjonujący w Nadniestrzu w wyniku błyskawicznego rajdu opanowali lotnisko w Prisztinie celem uprzedzenia NATO.W dniu 2 marca w Kiszyniowie pod Pomnikiem Rozpaczającej Matki odbyły się główne uroczystości państwowe związane z wybuchem wojny o niepodległość i integralność Mołdawii. Delegacja z Polski złożona z przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, policyjnego Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami RP oraz Polskiego Czarnego Krzyża była jedyną reprezentacją międzynarodową w trakcie uroczystości.
Stąd też przydzielono nam honorowe miejsce podczas ok. 2 km marszu w centrum Kiszyniowa, w którym maszerowaliśmy za pododdziałem policji specjalnej "Błyskawica" oraz delegacją rządową w składzie ministra spraw wewnętrznych, sekretarza generalnego-zastępcy ministra obrony, doradcy premiera ds. weteranów oraz wysokich funkcjonariuszy ministerstwa spraw wewnętrznych.

Po zakończeniu państwowych uroczystości pod Pomnikiem Rozpaczającej Matki polscy weterani mieli okazję spotkać się z ministrem spraw wewnętrznych Alexandru Jizdan oraz sekretarzem generalnym- zastępcą ministra obrony Radu Burduja. Była to okazja do ciekawej wymiany poglądów przy ciepłym posiłku i grzanym winie. Ucieszyło nas, że przedstawiciele władz Mołdawii wyrazili chęć nawiązania bliższej współpracy z polskimi weteranami.Miłym akcentem naszego zaangażowania w uroczystości Dnia Pamięci w Mołdawii było wyróżnienie członków polskiej delegacji weteranów medalami przyznanymi przez ministra spraw wewnętrznych Alexandru Jizdan.

 

W uroczystościach pod pomnikiem w Kiszyniowie biorą udział najwyżsi przedstawiciele władz państwowych Mołdawii, a w tym roku z udziałem polskich weteranów misji zagranicznych.

Jednym z ważniejszych punktów naszej wizyty w Mołdawii było podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Zrzeszeniem Weteranów Działań Poza Granicami Państwa a Publicznym Stowarzyszeniem "Wierność Ojczyźnie". Ze strony polskiej porozumienie podpisał Tadeusz Sąsiadek, a ze strony mołdawskiej Ghenadii Cosovan.

 

 

Na zakończenie wizyty polskich weteranów reprezentujących Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w działaniach Poza Granicami Kraju, Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami RP oraz przedstawicieli Polskiego Czarnego Krzyża odbyła się ceremonia wręczenia medali przyznanych przez ministra spraw wewnętrznych Alexandru Jizdan.

Wręczenia dokonał płk Ghenadii Cosovan, prezes Publicznego Stowarzyszenia "Wierność Ojczyźnie".

 

 

Delegacja Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa na zakończenie swojej wizyty w Mołdawii wręczyła pamiątkowe medale "100-lecia niepodległości Polski" przyznane naszym gospodarzom przez Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
W ramach specjalnego podziękowania doradca premiera ds. weteranów gen. dyw. Jon Coropcean otrzymał dodatkowo okolicznościową koszulkę weterana, a polskiemu Attaché Obrony kmdr Radosławowi Malickiemu został wręczony pamiątkowy ryngraf.

 

 

 

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB