W dniu 28 marca 2019 r. w godz. 10:00 do 12:00 na spotkaniu z młodzieżą klas drugich i trzecich Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu płk Ryszard Woźniak zaprezentował drogę Polski, Czech i Węgier do członkostwa w NATO.

Okazją dla tego spotkania była 20 - ta rocznica przyjęcia ww. krajów do Paktu Północnoatlantyckiego (12 marca 1999 roku) oraz 70-ta rocznica powstania NATO (04 kwietnia 1949 roku). Na spotkaniu obecni byli: Kol. Andrzej Anyszkiewicz oraz Koledzy z ławy szkolnej Kol. Woźniaka.
W końcowej części spotkania Pani Barbara Dąbrowa - starszy referent ds. rekrutacji z WKU w Bolesławcu przedstawiła młodzieży kwestie dotyczące naboru do służby wojskowej.

Dodatkowe informacje na stronie WKU Bolesławiec:

https://wkuboleslawiec.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2019-03-29l-w-lubaniu-o-wojsku-i-nato/

MB

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB