15 marca 2019 r. delegacja Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa odwiedziła Naszego Kapelana ks. dr Józefa Steca. W imieniu weteranów Prezes dr Jerzy Banach, z okazji imienin, życzył dużo zdrowia i Łask Bożych.
Proboszcz natomiast planował organizację kolejnego Święta Matki.

 

 Warto wspomnieć, że kazanie księdza z 2016 r. było dla nas ważne i aktualne:

"Mamy czas na słuchanie.
           Z radością przyjmujemy gości w domu. Polska gościnność jest ciągle zobowiązaniem.

 

Zważmy, że wysłuchanie, rozmowa i zainteresowanie tym co nowego w rodzinie, o czym mówią goście jest ważniejsze od jedzenia. To jest mądrość dzisiejszej Ewangelii, to jest najlepsza Jej cząstka. Słuchać słowa ludzkiego i Słowa Bożego jest rzeczą ważniejszą niż przygotowanie stołu dla gościa. Stół jest dla ciała a Słowo Boże dla duszy. Słowo Boże jest najlepszą cząstką, mądrością życia, prowadzącą do miłości ludzi i do życia wiecznego. Najlepszą cząstką jest wiara w Boga i szacunek dla człowieka".

 

 

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB