13 kwietnia 2019 r. w Parku Słowackiego we Wrocławiu odbyły się uroczystości Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Patronat nad uroczystością objęli: Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak i Dowódca Garnizonu płk Dariusza Krzywdzińskiego.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, okolicznościowych wystąpieniach, modlitwie ekumenicznej, odczytaniu Apelu Pamięci i salwie honorowej, zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalone znicze pod pomnikiem. W imieniu Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa wiązankę kwiatów złożyli: kol. Jarosław Wikiera i Mariusz Bigos. Następnie udaliśmy się do kościoła garnizonowego pw. św. Elżbiety na uroczystą mszę, którą koncelebrował i homilię wygłosił ks. prałat płk Janusz Radzik. Wojskową asystę honorową zapewnił 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia, a oprawę muzyczną Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych.

MB

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB