6. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W LIPTOVSKOM MIKULAŚI

W dniu 2 maja 2019 roku Weterani Republiki Słowackiej (Unia vojnovych veteranov SR) zorganizowali jednodniową - 6. Międzynarodową Konferencję Międzynarodowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju (S.P.I.A.).

 

Konferencja pod patronatem honorowym Petera GAJDOŚA - MON Słowacji - odbyła się na terenie Akademii Obrony Sił Zbrojnych im. gen. Milana R. Śtefanika w LIPTOVSKOM MIKULAŚI (Słowacja).

 

W ramach konferencji zaprezentowano i podkreślono potrzebę szerzenia idei pokoju i bezpieczeństwa na świecie oraz znaczenie w tej materii partnerstwa i współpracy między narodami na przykładzie licznych przykładów współdziałania Weteranów Misji Pokojowych ONZ, NATO, OBWE i UE w strefach konfliktów zbrojnych.

 

 

Ponadto, we wnioskach końcowych i podsumowaniu konferencji zwrócono szczególną uwagę na potrzebę dalszego aktywnego działania Weteranów ukierunkowanego na przekazywanie ww. idei społeczności międzynarodowej, a w szczególności młodemu pokoleniu.

 

 

Nasze Zrzeszenie na konferencji reprezentowali:

 

 

  • Kol. Jerzy BANACH z Małżonką Krystyną;

  • Kol. Stanisław RAK (prezentował wykład nt. „ POLACY W OPERACJACH POZA GRANICAMI PAŃSTWA w latach 1953 – do 2018);

  • Kol. Ryszard WOŹNIAK.

 

 

 

Podróż zrealizowano samochodami prywatnymi.

 

 

Opracował : Ryszard Woźniak

 

 

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB