29 maja 2019 r. w Warszawie weterani zrzeszeni w różnych organizacjach skupiających żołnierzy, którzy służyli w misjach zagranicznych oraz przedstawiciele fundacji wspierających rodziny żołnierzy poległych na misjach złożyli kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa. Nie zabrakło przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa.

W imieniu Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa kwiaty pod pomnikiem złożyła delegacja w składzie: Andrzej Adamowicz, Antoni Kuryłowicz oraz Janusz Szywała.

Po uroczystości spotkaliśmy się w Centrum Weterana, gdzie podpisaliśmy petycję do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wsparcia weteranów, a następnie zostaliśmy zaproszeni przez dyrektora Centrum Weterana na koleżeński lunch.

 

Plan Centralnych Uroczystości Dnia Weterana w 2019 r. był bogaty: zawody strzeleckie w Nowej Dębie, imprezy towarzyszące w Rzeszowie, występy artystyczne, Msza Święta, uroczysty Apel, pokazy walki wręcz, pokazy statyczne sprzętu wojskowego i Piknik Weterana. Nie zabrakło na nich przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Na strzelnicy w Nowej Dębie osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki. Tego dnia Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa dostąpiło zaszczytu przyjęcia w swoje szeregi jako Członka Honorowego mjr. Andrzeja PINDORA wieloletniego przyjaciela i wolontariusza naszej organizacji.

 

 

 

Poczet Flagowy ZWDPGP, Ryszard Garbacz Antoni Kurylowicz, Grzegorz Milewski.

 

 

 

 MB

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB