W dniach 5-7 września 2019 r. delegacja Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa uczestniczyła w 11.Międzynarodowej Konferencji Uczestników Misji Pokojowych ONZ i Poza Granicami Państwa, która odbywała się w Brnie.

 Oprócz części oficjalnej na której omawiane były sprawy weteranów na całym świecie, była także część artystyczna. Wspaniałe występy młodych artystów i kwartetu smyczkowego były najbardziej oklaskiwane.

 

 

NASI PARTNERZY

Wrocławski Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB