Od początku działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, czyli od roku 2015, trawa dyskusja dotycząca ufundowania sztandaru. Rozmowy o jego wyglądzie oraz regulaminie komitetu fundacyjnego toczyły się praktycznie do ostatnich chwil, kiedy to 14.09.2019 r. zapadły ostateczne decyzje. Decydującą okazją ufundowania sztandaru był Jubileusz Naszego Zrzeszenia, które przypada na 2020 rok. W związku z organizacją międzynarodowego Spotkania Weteranów we Wrocławiu obchody rocznicowe zapoczątkowane zostaną już w końcu listopada 2019 r.

 

MB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB