27.03.2022 r. na pl. Wolności we Wrocławiu odbyła się przysięga żołnierzy połączona ze świętem 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej . Początek uroczystości był o godzinie 13:45 natomiast wcześnie, bo o godz. 12:00 odbyła się msza św. w Kościele Garnizonowym w Bazylice Mniejszej pw. św. Elżbiety. W uroczystościach urzestniczyli przedstawiciele Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa.

 16. Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej po raz pierwszy w tak uroczysty sposób obchodziła jednocześnie aż trzy wyjątkowe wydarzenia. Uroczystości odbędą się na Placu Wolności we Wrocławiu, a gośćmi byli  kombatanci wraz z Ministrem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Po mszy kompania reprezentacyjna 16 DBOT przemaszerowała na pl. Wolności, gdzie równocześnie z przysięgą rozpocznęły się obchody związane ze świętem 16 DBOT. Decyzją Ministra Obrony Narodowej dzień 26 marca został wybrany jako święto 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. Ludwika Marszałka ps. „Zbroja”. Data jest nieprzypadkowa. Tego właśnie dnia, 1947 roku, ppłk Ludwik Marszałek został mianowany szefem Okręgu Dolnośląskiego organizacji Wolność i Niezawisłość. Wszystkie sprawy służbowe przejął w mieszkaniu przy ul. Berenta 53 we Wrocławiu, wynajmowanym przez ówczesnego szefa Wydziału Organizacyjnego Okręgu Dolnośląskiego WiN, ppor. Stanisława Dydo ps. „Steinert”. Obaj, po wielomiesięcznych torturach, zostali rozstrzelani 27 listopada 1948 roku, w Zakładzie Karnym przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu. Walczyli o wolną Polskę. To była niezwykła chwila dla żołnierzy i pracowników 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz mieszkańców Wrocławia, gdy przysięgę wojskową złożyli kolejni ochotnicy, A było ich 22.

Przysięga była wyjątkowa, ponieważ Terytorialsi wypowiedzą te same słowa roty, jakie 80 lat temu składali żołnierze Armii Krajowej „...kładę rękę na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam, że będę wiernie i nieugięcie stać na straży honoru Polski i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć będę zawsze ze wszystkich sił moich, aż do ofiary z mego życia...” Przysięgę odbierze kpt. Stanisław Wołczaski, były żołnierz AK, Powstaniec Warszawski. Armia Krajowa powołana została 14 lutego 1942 roku. Tego dnia, rozkazem Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego, przekształcono Związek Walki Zbrojnej, czyli zbrojne struktury Polskiego Państwa Podziemnego w Armię Krajową. Na wniosek dowódcy WOT, gen. broni Wiesława Kukuły, już na początku tworzenia się WOT, Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej jednogłośnie zaakceptowało prośbę o wyrażenie zgody na umieszczenie na tarczy Orła WOT, Znaku Polski Walczącej („Kotwicy”) oraz na dziedziczenie tradycji przez Dowództwo oraz Brygady Obrony Terytorialnej. 28 czerwca 2017 roku Dowództwo WOT uroczyście przejęło dziedzictwo tradycji Komendy Głównej Armii Krajowej, a w dniu 27 września obchodzone jest święto WOT, na pamiątkę 27 września 1939 roku, utworzenia Służby Zwycięstwu Polski, zmienionego na Związek Walki Zbrojnej, a 14 lutego 1942 roku przemianowanego na Armię Krajową.

 

www:dobra.pl ,MB

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB