28 marca 2022 roku, na podstawie decyzji Prezesa Naszego Zrzeszenia - Kolegi Jerzego BANACHA – Koledzy: Jarosław WIKIERA
i Ryszard WOŹNIAK
odbyli spotkanie z Panem mgr Wiesławem FILIPIAKIEM - Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu, przy ul. Jana Władysława DAWIDA 5.
W spotkaniu uczestniczył także Pan Marian FORNALSKI – członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu.

 Należy bowiem podkreślić, że Dolnośląska Izba Rzemieślnicza ściśle współpracuje i wspiera w wielu dziedzinach tę znakomitą i zasłużoną placówkę edukacyjną, której patronem jest słynny bohater narodowy szewc – pułkownik Jan KILIŃSKI (1760-1819).

            Podczas spotkania przedstawiliśmy Panu Dyrektorowi FILIPIAKOWI nw. kwestie:

·         genezę powołania do życia Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa ;

·         podstawy statutowo-prawne, zasady członkostwa i działania naszego Zrzeszenia;

·         charakter współpracy Zrzeszenia z innymi Organizacjami Pozarządowymi (NGO) na obszarze naszego Kraju i poza jego granicami;

·         dotychczasowe osiągnięcia w procesie realizacji statutowych zadań Zrzeszenia,
w szczególności w szerzeniu idei pokoju i bezpieczeństwa w świecie wśród obywateli RP a zwłaszcza młodego pokolenia Polaków i młodzieży w innych krajach Europy.

            W  podsumowaniu naszej wizyty złożyliśmy Panu Dyrektorowi propozycje nawiązania szeroko pojętej współpracy naszych członków – weteranów w dziedzinie prezentowania (w formie prelekcji multimedialnych) podczas spotkań z młodzieżą Jego placówki naszej wiedzy w celu rozwijania pożądanych postaw patriotycznych  wśród uczniów.

            Poruszono także ewentualność udziału uczniów w różnorodnych uroczystościach patriotyczno- religijnych organizowanych na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska.

            Spotkanie, które przebiegało w niezwykle serdecznej atmosferze,  zostało zakończone wykonaniem okolicznościowych fotografii oraz  uzgodnieniem, iż nasze propozycje zostaną omówione w ramach posiedzenia Pana Dyrektora z Gronem Pedagogicznym Szkoły i przyrzeczeniem o poinformowaniu nas o podjętej decyzji.

 

Opracował: Ryszard Woźniak

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB