Obchody Dnia Weterana we Wrocławiu odbyły się w tym roku 23 maja 2022 r. w Klubie 4.Regionalnej Bazie Logistycznej. Na zaproszenia Komendanta licznie przybyli członkowie różnych organizcji weteranów.

Nie zabrakło na nich przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Poza Granicami Państwa. Nasi członkowie stanowili liczną grupę, a Nasz Sztandar został ustawiony na honorowym miejscu.

 

 

Było to spotkanie wielu pokoleń weteranów z różnych misji zagranicznych. Razem spotkaliśmy się, byli to głównie wrocławscy weterani działań poza granicami państwa i uczestnicy misji pokojowych ONZ . Dzień weterana obchodzony jest bowiem równocześnie z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Była to wspaniała okazja oddania symbolicznego hołdu żołnierzom i pracownikom cywilnym wojska, którzy swój obowiązek wypełniali poza granicami państwa, w różnych misjach stabilizacyjnych, odtwarzania i umacniania pokoju oraz zwalczania terroryzmu. Wrocławskie środowisko niebieskich beretów składa sie m.in. z uczestników misji w Korei, Kambodży, Namibii, Bliskiego Wschodu, Libanie.

Wielu z nas nosi symboliczne odznaczenie Medal Pokojowej Nagrody Nobla, którym wyróżniono wszystkich, którzy służyli w doraźnych siłach zbrojnych ONZ do 10 grudnia 1988 r. Święto niebieskich beretów ustanowione zostało w 2002 roku z inicjatywy Ukraińskiego Stowarzyszenia Uczestników Misji Pokojowych i rządu Ukrainy. Wspólnie z żołnierzami ukraińskimi polscy żołnierze służyli na misjach w Kosowie, Bośni i Hercegowinie. Wspólnie też szkolą się w wielonarodowej brygadzie litewsko- polsko- ukraińskiej.

Spotkanie weteranów było okazją do wręczenia odznaczeń i pamiątkowych upominków.

Gospodarz uroczystości Komendanta 4.RBLog. płk Marek Wiza został uhonorowany pamiątkowym ryngrafem,
który dostał od Prezesa Naszego Zrzeszenia dr Jerzego Banach.

płk Grzegorz Kaliciak dzielił się z weteranami swoimi wspomnieniami z Iraku, obrony City Hall w Karbalii.

Dużymi brawami został nagrodzony wspaniały występ orkiestry wojskowej z Żagania. W organizacji tego występu współuczestniczył Nasz kol. Zbigniew Adamski.

Dziękujemy za wrażenia artystyczne i smaczny poczestunek !

MB

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB