Niecodzienny przebieg miało pożegnanie Andrzeja Korusa w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w dniu 20 czerwca 2022 r. W nocy Andrzej źle się poczuł i został przewieziony do szpitala MSWiA na ul.Wołoskiej. W tym przypadku uroczystość prowadziła Pani mjr dr Katarzyna Rzadkowska Dyrektor Centrum Weterana. Nie zabrakło przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa.

Pomocną dłoń w czasie uroczystości udzielili Nasi koledzy Jerzy Dutkowski, Ryszard Garbacz i Samuel Musso, którzy reprezentowali Nasze Zrzeszenie. Na ręce Pani Dyrektor Centrum Weterana złożono wiele okolicznościowych upominków od różnych organizacji żołnierzy i weteranów. Wśród nich było też okolicznościowe podziękowanie od Prezesa Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa.

Koledze mł. chor. rez. Andzejowi Korusowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia !

MB

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB