11 listopada 2022 r. w Skierniewicach uroczyście obchodzono 104 rocznicę odzyskania niepodległości. Obchody miały charakter państwowy i odbywały się w kościele Garnizonowym pw. Najświętszej Maryi Panny. Najpierw odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny, którą celebrował ks. ppłk Krzysztof Szustak. Obecni byli przedstawiciele: rządu, Sejmu i Senatu, Prezydent m. Skierniewice oraz wojskowe poczty sztandarowe, sztandar policji, sztandar straży pożarnej, sztandary organizacji pozarządowych, sztandary i proporce szkolne oraz mieszkańcy Skierniewic i okolic. Nie zabrakło przedstawiciela Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. W uroczystościach uczestniczył Wiceprzewodniczący Zrzeszenia Jerzy Dutkowski. Po mszy, pod pomnikiem Niepodległości, odbyło się złożenie wieńców przez wszystkie oficjalne delegacje.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MB

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB