17 grudnia 2022 r. w hotelu Vega we Wrocławiu odbyło się spotkanie wigilijne Członków Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Spotkanie otworzył Prezes dr Jerzy Banach, następnie minutą ciszy uczciliśmy wszystkich kolegów Weteranów, którzy zginęli na misjach, a także koleżanki i kolegów zmarłych w ostatnim czasie.

 

 

Prezes życzył wszystkim zdrowia i spędzenia pogodnych świąt w gronie rodzinnym. Były podziękowania za zaangażowanie w pracy na rzecz Zrzeszenia, przyjęto nowych członków i wydano im legitymacje. Wręczono drobne świąteczne upominki. Rozmawialiśmy o Naszych doświadczeniach, wydarzeniach rodzinnych i osobistych. Serwowano smaczne wigilijne potrawy, a całość dopełniła przyjazna świąteczna atmosfera.

 

 

 MB

 

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB