22 stycznia 2023 r. we Wrocławiu obchodzono 160  rocznicę Powstania Styczniowego.  W uroczystościach udział wzięli mieszkańcy Wrocławia oraz przedstawiciele władz samorządowych, państwowych i wojskowych. Nie zabrakło delegacji Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Podczas powstania w ok. 1200 bitwach poległo ponad 20 000 powstańców styczniowych. Reakcją na powstanie były surowe represje ze strony Rosjan. Dziesiątki tysięcy Polaków zostało straconych lub wywiezionych na Syberię, ich majątki skonfiskowano. Dzisiaj Wrocław uczcił bohaterów walk z 1863 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MB

 

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB