30 stycznia 2023 r. we Wrocławskim Centrum Integracji odbyło się spotkanie koordynacyjne stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich, w którym wzięli udział przedstawiciele: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ i Instytutu Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego.
Otwierając spotkanie ppłk Bogumił Duczmalewski, prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP przywitał zaproszonych gości w osobach: Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka i dyrektor Marzeny Szymanek. Następnie płk Lucjan Ławniczek, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP zaprezentował pokaz multimedialny działań związkowych w ubiegłym roku. W dyskusji poinformowaliśmy Prezydenta o naszych osiągnięciach ale też o ograniczeniach wynikających m.in. ze starzenia się naszych członków lub problemów materialnych i zdrowotnych. Zabierając głos prezydent Jacek Sutryk omówił węzłowe problemy miasta, a szczególnie działania na rzecz poprawy komunikacji miejskiej. Wyraził uznanie dla naszej aktywności społecznej, a zwłaszcza działań na rzecz popularyzacji tradycji i historii polskiego oręża oraz kształtowania patriotycznych postaw wśród młodego pokolenia. Podziękował za wspólne spotkanie, dalsze ambitne plany i zadeklarował nie tylko pamięć i wdzięczność, ale także pomoc przy ich realizacji. Zaproponował zorganizowanie w szerszej formule organizacyjnej uroczystego spotkania aktywu związków kombatanckich i żołnierskich na wiosnę w Ratuszu lub w innym godnym miejscu. Przy toaście lampką szampana życzyliśmy sobie wzajemnie powodzenia, a zwłaszcza zdrowia.
Przygotowaliśmy dla Prezydenta niespodzianki. Prezes Zarządu Głównego ZWiRWP RP płk Krzysztof Majer przeczytał wiązankę 14 fraszek autorstwa Jana Zacharskiego pt. „Gospodarz”, której bohaterem jest nasz gość. Prezes Zarządu Okręgowego TWO płk Władysław Tkaczew i sekretarz płk Aleksander Podolski wręczyli Prezydentowi medal pamiątkowy oraz wydawnictwa TWO. Wiceprezes Zarządu Głównego ZIW RP płk Wojciech Olenderek przekazał Prezydentowi wydawnictwa związkowe. A replikę obrazu prof. Wiktora Zina wręczył mu ppłk Bogumił Duczmalewski.
Po wykonaniu wspólnego zdjęcia podziękowaliśmy gościom za ciekawe i udane spotkanie. W części roboczej spotkania zatwierdziliśmy Plan wspólnych przedsięwzięć związków i stowarzyszeń wojskowych we Wrocławiu na 2023 rok. Przez aklamację przyjęto wniosek o powierzenie prezydencji Porozumienia na kolejny rok płk Krzysztofowi Majerowi, którego zobowiązano do wystąpienia w władz statutowych innych związków kombatanckich, sybirackich i kresowych z propozycją przystąpienia do naszego Porozumienia, funkcjonującego od 2010 roku.
Kończąc Krzysztof Majer podziękował za zaufanie kolegów i powierzenie prezydencji na kolejny rok oraz wyraził wdzięczność kierownictwu Wrocławskiego Centrum Integracji za gościnne przyjęcie.
Foto: ppłk zs Józef Sowa
MB

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB