03.02.2023 r. we wrocławskich Sukiennicach odbyło się długo oczekiwane spotkanie z Prezydentem Wrocławia Panem Jackiem Sutrykiem. Na spotkaniu obecna była delegacja Zrzeszenia w składzie: Prezes dr Jerzy Banach, Ryszard Woźniak, Jarosław Wikiera, Roman Dąbrowski i Mariusz Bigos. Obecnie Nasze Zrzeszenie  aktywnie współpracuje z organizacjami pożytku publicznego, szkołami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi i mamy nadzieję wznowić bardzo dobre relacje z Urzędem Miasta Wrocławia.

Bardzo dobrze oceniamy dotychczasową współpracę z Panem Prezydentem, który wykazywał się zrozumieniem dla potrzeb środowiska. Także teraz, w sympatycznej atmosferze omówiliśmy sprawy związane z pielęgnowaniem pamięci o naszych kolegach, poprzez nadanie im klepsydr Weterana ONZ. Omówiliśmy także inne formy upamiętniania i pomocy weteranom. Ze zrozumieniem spotkały się postulaty organizacji spotkań integrujących środowisko weteranów działań poza granicami państwa. To było bardzo dobre spotkanie i dziękujemy za owocne rozmowy. 

MB

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB