16.03.2023 r. w Szkole Podstawowej nr 44 im. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu odbyła się prelekcja multimedialna nt. 24. rocznicy akcesji Polski, Czech i Węgier do NATO. Zajęcia dla klas ósmych przeprowadził Wiceprzewodniczący Naszego Zrzeszenia płk dypl. w st. spocz. Ryszard Woźniak. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszył pokaz slajdów z oryginalnymi zdjęciami z rozmów najważniejszych dyplomatów światowych, którzy przyczynili się do wstąpienia Polski do NATO. 

Omówił On także współpracę weteranów misji pokojowych ONZ w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju SPIA na rzecz bezpieczeństwa
i pokoju na świecie. Dyrektorka Szkoły podziękowała kol. Ryszardowi za prelekcję
i przekazała okolicznościowe pismo. To była prawdziwa lekcja historii w relacji uczestnika tych wydarzeń.

MB

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB