22 kwietnia 2023 r. w Czeskim Krumlově odbyło się 20. spotkanie Błękitnych Beretów – uczestników misji UNPROFOR . Na tym uroczystym wydarzeniu zgromadziło się około dwustu weteranów wojennych , którzy uczestniczyli w misjach pokojowych ONZ w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Serbii i Kosowie .

Na zaproszenie płk. Plešznika ze Stowarzyszenia Weteranów Wojennych Republiki Czeskiej został zaproszony pan Andrzej Anyszkiewicz, który jest członkiem Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, któremu towarzyszył Jan Aleksander Drajczyk, ze Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koła Nr 5 we Wrocławiu.

W spotkaniu wziął udział burmistrz miasta Český Krumlov Pan Alexandr Nogrády , który powitał obecnych żołnierzy . Wiele ciepłych słów do Weteranów skierował František Němec przedstawiciel Departamentu ds. Weteranów Wojennych oraz gen. bryg. Vladimír Trněný i gen. Karl Blabna. Po przemówieniach odbyła się dekoracja weteranów.
Oprócz czeskich weteranów w już 20. spotkaniu Błękitnych Beretów - uczestników misji UNPROFOR wzięły udział także delegacje żołnierzy–weteranów wojennych z Polski i Słowacji.  Ze strony polskiej z przyczyn zdrowotnych nie mogli uczestniczyć: gen. bryg. Marek Olbrycht, płk. płk. Roman Lipski, Ryszard Wożniak i kpt. Kazimierz Gałdyn. W ich imieniu pamiątkowe medale odebrał Andrzej Anyszkiewicz i Jan A. Drajczyk. Weteran Andrzej Anyszkiewicz podziękował organizatorom za pamięć i zaproszenie oraz uhonorowanie polskich weteranów, następnie wręczył ryngraf płk. Plešzniakowi. Zagraniczni goście zostali ciepło przyjęci i mieli okazję poznać swoich czeskich kolegów i podzielić się swoimi doświadczeniami i doświadczeniami z misji pokojowych. Wszyscy zagraniczni goście otrzymali pamiątkowe medale SVV CR z okazji 30-lecia misji UNPROFOR, jako symbol uznania i podziękowania za ich pracę i poświęcenie w wypełnianiu zadań pokojowych za granicą. Po uroczystościach na zamku w ośrodku Olešina przy ognisku odbyło się spotkanie koleżeńskie żołnierzy.

Wielu żołnierzom-weteranom towarzyszyli członkowie ich rodzin, Spotkanie przeciągnęło się do późnych godzin nocnych, a na zakończenie wszyscy żegnali się ale tylko na rok, do następnego spotkania.

CVA/Jan A. Drajczyk

Foto; Jan A. Drajczyk

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB