29 kwietnia 2024 r. w Centrum Weterana w Warszawie obchodzono okrągłą rocznice 10 lecia utworzenia Centrum. Na uroczystość przybyli m. in. Wicemarszałek Sejmu RP - pan Krzysztof Bosak, Podsekretarz Stanu w MON - pan Stanisław Wziątek oraz najważniejsi przedstawiciele władz państwowych i dowódcy Sił Zbrojnych wraz z reprezentantami Ordynariatu Polowego na czele z Bp Wiesławem Lechowiczem, nie zabrakło przedstawiciela Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Wiceprezesa Jerzego Dutkowskiego.

Uroczystość zorganizowana w Centrum Konferencyjnym MON w Warszawie byłą okazją do przypomnienia historii powstania i działalności Centrum. Żołnierze i pracownicy zostali uhonorowani medalami resortowymi a osoby, które przyczyniły się do powstania naszej instytucji otrzymały dedykowane statuetki i medale pamiątkowe. Wyróżnieni zostali również przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, instytucji i firm wspierających weteranów oraz sami weterani. Uroczyste spotkanie zakończył koncert okolicznościowy Orkiestry Wojskowej z Siedlec.


Zwieńczeniem obchodów tradycyjnie było złożenie wieńca pod Pomnikiem Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Kraju na Skwerze Pamięci.

Gratulujemy 10 lecia działania na rzecz weteranów !

info: https://www.wojsko-polskie.pl/weterani/articles/aktualnosci-r/swieto-centrum-weterana-dzialan-poza-granicami-panstwa/

 

 

MB

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB