28 i 29 maja 2016 r. CZŁONKOWIE ZRZESZENIA WETERANÓW DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA UCZESTNICZYLI W OBCHODACH ŚWIĘTA MATKI
W JELENIEJ GÓRZE CIEPLICACH.

 

 

         Od wielu lat, każdego roku w ostatnią sobotę
i niedzielę maja  w parafii rzymsko-katolickiej p.w. „Matki Bożej Miłosierdzia” (MBM) w Jeleniej Górze-Cieplicach obchodzi się  Święto Matki i Rodziny. To wspaniała
i prawdopodobnie jedyna taka tradycja w Polsce. Przy ołtarzu, podczas Mszy Świętej wyraża się wdzięczność dla matczynego trudu wychowania dzieci i uznanie dla roli jaką spełnia matka w rodzinie.

 

         W ramach Święta odbywają się liczne konferencje popularno-naukowe, imprezy sportowo-rekreacyjne, pokazy musztry paradnej, woltyżerki, konkursy, wystawy malarstwa a także przepiękny  festyn z udziałem orkiestr, kapel, grup muzycznych i kilku tysięcy parafian oraz licznego grona zapraszanych gości. 

 

         W tegorocznych obchodach gośćmi specjalnymi byli:

 

        Pani Minister Elżbieta RAFALSKA (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej);

        Pani Poseł Marzena MACHAŁEK;

        Pani Elżbieta NOWAK-TRZEŚNIEWSKA;

        Pani dr Ewa DĄBROWSKA;

        Ks. bp prof. Zbigniew KIERNIKOWSKI – Ordynariusz Diecezji Legnickiej;

        Ks. prof. Paweł BORTKIEWICZ;

        Bard Maciej WRÓBLEWSKI;

        Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Straż Grobowa z gminy Tryńcza;

        Zespoły muzyczne: Wędrowne Gitary, Paka Buziaka
i PODÓRZANIE.

 

         W sobotę 28 maja 2016 r. odbyło się szereg imprez
i przedsięwzięć towarzyszących (
konferencje, wykłady, odczyty, turniej piłki koszykowej, koncerty i wystawy).

 

           W niedzielę 29 maja uroczyste obchody rozpoczęto Mszą Świętą, koncelebrowaną przez Ks. Biskupa prof. Zbigniewa KIERNIKOWSKIEGO  Ordynariusza Legnickiego i dziewięciu Księży – na czele z Księdzem dr Józefem STECEM - proboszczem i gospodarzem parafii MBM w Cieplicach. Po Mszy Świętej Prezes Stowarzyszenia Święta Matki – Pan Zbigniew ŁADZIŃSKI poprosił o zabranie głosu Panią Minister Elżbietę RAFALSKĄ. Pani Minister RAFALSKA w swoim wystąpieniu podkreśliła m.in. olbrzymią rolę matek w rodzinach, olbrzymi problem dzietności w Polsce oraz omówiła główne tezy programu 500 Plus.

 

         Festyn, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej gminy TRYŃCZA rozpoczęła wspaniała parada i pokaz musztry Gwardii Matki Bożej Miłosierdzia z Cieplic oraz Straży Grobowej „TURKI” z Tryńczy.

 

         Podobnie, jak w ubiegłym latach, tak i w tym roku,  proboszcz parafii ks. prałat dr Józef STEC, zaprosił członków naszego Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa (ZW DPGP)  do uczestnictwa w tegorocznych - już XXVIII. obchodach Święta Matki.

 

         Zaproszenie przyjęliśmy z ogromną satysfakcją bowiem uroczystość w Cieplicach była dla nas kontynuacją obchodów Dnia Weterana, które rozpoczęliśmy w dniu 22 maja 2016 r.  na Jasnej Górze u Matki Bożej w Częstochowie, gdzie po raz pierwszy spotkali się Weterani Działań Poza Granicami Państwa oraz Misji Pokojowych ONZ z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, USA, Kanady, Norwegii i Polski.

 

         W tym roku w Cieplicach nasze  Zrzeszenie Weteranów   reprezentowali: Kol. Ryszard WOŹNIAK, Kol. Jarosław WIKIERA z małżonką Krystyną, Kol. Jan DRAJCZYK z małżonką Anną oraz weterani wspierający: Kol. Bogusław STEC z małżonką Alicją  i Kol. Wincenty WOLAK.

 

         Przyjęto nas bardzo gościnnie i serdecznie. Podczas festynu mieliśmy okazję przedstawić się i zaprezentować rolę Zrzeszenia Weteranów i Żołnierzy Misji Pokojowych ONZ w utrwalaniu  bezpieczeństwa i pokoju na świecie.

 

         Ponadto, w trakcie festynu dokonaliśmy aktu  uhonorowania naszego Kapelana - Księdza prałata dr Józefa STECA stułą oraz medalem okolicznościowym naszego Zrzeszenia.

        

         Stułę i medal, podkreślając zaangażowanie Księdza w działaniach na  rzecz popularyzowania idei pokoju i bezpieczeństwa na świecie oraz zaszczepiania patriotycznych postaw wśród młodego pokolenia Polaków, wręczyli w imieniu Zrzeszenia Weteranów DPGP - Kol. Jarosław WIKIERA i Kol. Ryszard WOŹNIAK.

 

zdjęcia z uroczystości w Cieplicach wyk. Kol. Jan DRAJCZYK

 

         Na podkreślenie zasługują także informacje, iż:

 

         Kol. Jerzy Banach z małżonką Krystyną i  Kol. Izabella RADZIK uczestniczyli w Międzynarodowych obchodach Dnia Weterana w Lionie (Francja),  w Pałacu Narodów Zjednoczonych w Genewie (Szwajcaria) oraz w Paryżu (Francja);

 

        w Centralnych obchodach Dnia Weterana w Warszawie z naszego Zrzeszenia udział wzięli między innymi Kol. Zbigniew Adamski, Kol. Stanisław JANIAK, Kol. Tadeusz SĄSIADEK.

 

                             Opracował: Ryszard WOŹNIAK

 

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB