W dniach od 2 do 4 września 2016 roku uczestniczyliśmy w 8. Międzynarodowym Spotkaniu Niebieskich Beretów w BRNIE w Republice Czeskiej.

Na stronie internetowej naszego Zrzeszenia, zamieściliśmy wcześniej informację (w formie Komunikatu nr 4) dotyczącą:

 • zaproszenia do udziału w tym spotkaniu;

 • harmonogramu spotkania oraz

 • zasad udziału.

 •  

W spotkaniu stronę polską reprezentowali :

a) z WROCŁAWIA:

 • Kol. Jerzy BANACH z Małżonką Krystyną ;

 • Kol. Jan DRAJCZYK z Małżonką Anną;

 • Kol. Izabella RADZIK;

 • Kol. Zbigniew ADAMSKI;

 • Kol. Andrzej ANYSZKIEWICZ;

 • Kol. Mariusz BIGOS;

 • Kol. Ryszard WOŹNIAK oraz

 • Kol. Piotr GEREMEK (zam. w Częstochowie);

b) z WARSZAWY:

 • Kol. Tadeusz SĄSIADEK,;

 • Kol. Andrzej ADAMOWICZ;

 • Kol. Ryszard GARBACZ oraz

 • Kol. Janusz SZYWAŁA.

c) Członkowie Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju:

 • Kol. Włodzimierz WYSOCKI,

 • Kol. Janusz BURDZIAŁOWSKI oraz

 • Kol. Łukasz WOJCIECHOWSKI

Ponadto, należy podkreślić, iż do Brna i w drodze powrotnej wraz z delegacją wrocławską podróżował Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju (S.P.I.A.) Kol. Laurent – Attar BAYROU, który przyleciał do Wrocławia z Lionu (Francja) w dniu 01 września 2016 r. i w trakcie pobytu we Wrocławiu goszczony był przez naszego Prezesa Kol. Jerzego Banacha, jego Małżonkę Krystynę oraz naszą tłumaczkę – Kol. Izę Radzik.

Do przejazdu do BRNA i z powrotem wykorzystaliśmy pięć samochodów osobowych ( 3 z Wrocławia, 2 z Warszawy i 1 z Częstochowy).

Spotkanie w BRNIE przebiegło zgodnie z planem. W dniu 03 września od godz. 09.00 do 16.00 odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, której program przedstawiony został na naszej stronie w Komunikacie nr 4.

W konferencji swoje wystąpienia prezentowali przedstawiciele czeskich władz centralnych ( posłowie i europosłowie) i lokalnych, nauczyciele akademiccy, reprezentanci uczelni wojskowych, policji i służb resortowych a także spośród zaproszonych gości :

 • Laurent – Attar BAYROU - Prezydent S.P.I.A. z Francji;

 • Dan Viggo BERGTUN - Prezydent Światowej Federacji Weteranów (World Veterans Federation);

 • Pavel MARKO – ze Słowacji

 • oraz Ryszard WOŹNIAK z Polski

Po konferencji w godz. od 18.00 do 19.00 odbyło się wspaniałe spotkanie z Panem Michałem Haśkiem - Wojewodą Południowych Moraw i jego urzędnikami. Podczas spotkania wyróżniono medalami kilkunastu Weteranów ( w tym także z Polski) oraz wręczono przy tej okazji okolicznościowe prezenty.

Nie zabrakło też innego miłego akcentu – kolacji w typowej czeskiej karczmie, na którą zaprosili nas gospodarze ( Kol. Karol ĆERNOCH wraz ze swoimi weteranami).

W dniu 04 września 2016 roku po śniadaniu, przy przepięknej pogodzie, udaliśmy się w drogę powrotną.

Należy przypuszczać, że atmosferę naszego pobytu w Brnie może zobrazować kilkadziesiąt zdjęć.

 

O P R A C O W A Ł
Kol. Ryszard WOŹNIAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASI PARTNERZY

Wrocławski Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB