W dniach 5-7 września 2019 r. delegacja Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa uczestniczyła w 11.Międzynarodowej Konferencji Uczestników Misji Pokojowych ONZ i Poza Granicami Państwa, która odbywała się w Brnie.

29 maja 2019 r. w Warszawie weterani zrzeszeni w różnych organizacjach skupiających żołnierzy, którzy służyli w misjach zagranicznych oraz przedstawiciele fundacji wspierających rodziny żołnierzy poległych na misjach złożyli kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa. Nie zabrakło przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa.

Na wrocławskim rynku 15 sierpnia 2019 odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. Nie zabrakło na nich przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Najpierw o godz.10.00 byliśmy w kościele garnizonowym na mszy świętej w intencji żołnierzy Garnizonu Wrocław. Potem o godz.11.30 odbył się na pl.Gołębim uroczysty apel z okazji Święta Wojska Polskiego.

Obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ w tym roku we Wrocławiu miały wyjątkowa oprawę. Rozpoczęły się o godz. 9.30 w Kościele Garnizonowym Mszą Św. koncelebrowana przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka.

1 sierpnia 2019 r. przy pomniku Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz w Kościele Garnizonowym p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego. Organizatorami uroczystości byli: Dowódca Garnizonu Wrocław, Wojewoda Dolnośląski oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Dolnośląskiego. na uroczystościach nie zabrakło przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań poza Granicami Państwa.

W dniu 19.05.2019 r. członkowie Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa uczestniczyli w uroczystej Mszy Św. oraz Apelu Jasnogórskim. Sanktuarium na Jasnej Górze już po raz czwarty jest miejscem Apelu Jasnogórskiego w intencji weteranów działań poza granicami państwa i kombatantów bitwy pod Monte Cassino. Apel prowadził o. prof. Eustachy Rakoczy oraz ks. prałat dr Józef Stec, kapelana Weteranów Misji Pokojowych ONZ.

20.07.2019 r. jak co roku na trójstyku granic Polski, Czech i Słowacji spotkały się delegacje tych krajów, zrzeszających Weteranów Misji Zagranicznych, by omówić współpracę w nadchodzącym okresie. Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa reprezentowała liczna grupa pod przewodnictwem Prezesa Jerzego Banacha.  Spotkanie było okazją do zacieśnienia kontaktów i promowania idei współpracy i pokoju wśród młodzieży. Dobra atmosfera była zachętą do planowania kolejnych spotkań w gronie weteranów.

 

Obchody Święta Flagi rozpoczęły się po godz. 11.00 na pl. Gołębim. Zorganizowali je wojewoda dolnośląski, marszałek województwa dolnośląskiego, prezydent Wrocławia i dowódca Garnizonu Wrocław. Na wrocławskim rynku zgromadzili się: mieszkańcy Wrocławia, funkcjonariusze policji, straży miejskiej, wojsko i weterani. Wśród nich przedstawiciele Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Na maszt przed ratuszem wciągnięto biało-czerwoną flagę, wystąpiła także Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych.

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB