11 listopada 2022 r. w Skierniewicach uroczyście obchodzono 104 rocznicę odzyskania niepodległości. Obchody miały charakter państwowy i odbywały się w kościele Garnizonowym pw. Najświętszej Maryi Panny. Najpierw odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny, którą celebrował ks. ppłk Krzysztof Szustak. Obecni byli przedstawiciele: rządu, Sejmu i Senatu, Prezydent m. Skierniewice oraz wojskowe poczty sztandarowe, sztandar policji, sztandar straży pożarnej, sztandary organizacji pozarządowych, sztandary i proporce szkolne oraz mieszkańcy Skierniewic i okolic. Nie zabrakło przedstawiciela Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. W uroczystościach uczestniczył Wiceprzewodniczący Zrzeszenia Jerzy Dutkowski. Po mszy, pod pomnikiem Niepodległości, odbyło się złożenie wieńców przez wszystkie oficjalne delegacje.

W dniach od 01-04 września 2022 r. odbyła się w Brnie XIII Międzynarodowa Konferencja poświęcona bezpieczeństwu w Europie Środkowej i Wschodniej. Przyjechali żołnierze oddziałów ONZ, weterania AISP-SPIA, przedstawiciele organizacji pozarządowych, młodzież z Charkowa, delegacje z różnych państwa, w tym z Polski przedstawiciele Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa.

16 września 2022 r. we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 odbyła się konferencja popularnonaukowa nt. „Zagrożenia bezpieczeństwa Polski ze strony Rosji”. Po otwarciu konferencji zostały wygłoszone referaty „Wojna Rosji z Ukrainą i jej implikacje” - płk dr Władysław Tkaczew i „Międzynarodowe uwarunkowania stosunków Rosji z Ukrainą w 2022 roku” - prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz. Następnie odbyła się wielowątkowa dyskusja. Organizatorami byli: Zarząd Okręgu Towarzystwa Wiedzy Obronnej oraz Zarząd Główny Związku Weteranów i Rezerwistów WP RP or Okręgowy Związku Inwalidów Wojennych RP we Wrocławiu zorganizował

 

Już tradycyjnie wielu wrocławian postanowiło świętować 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości z żołnierzami Garnizonu Wrocław. Nie zabrakło przedstawiciel Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Uroczystości były bardzo uroczyste i zgromadziły rzesze mieszkańców.

07.09.2022 r. koledzy Jerzy Dutkowski ( Wiceprezes ZWDPGP), Ryszard Garbacz oraz piszący relację Edmund Postołowicz ze Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa zwiedzając Targi Kieleckie odwiedziliśmy stoisko Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie i miłą atmosferę przez Personel i panią Dyrektor. Byliśmy gościnnie przyjęci na stoisku Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Państwa w osobie Prezesa Tomasza Kloca i i Weteranów Stowarzyszenia. Dziękujemy za okolicznościowe upominki.

 

Koledzy sprzątają groby weteranów misji ONZ i mogiłę zbiorową żołnierzy francuskich. Wspólne aktywności były także okazją do spotkań. Było to spotkanie z Wojtkiem Szymczykiem.

W dniach 26.08.-30.08.2022 r. odbył się III Rajd weteranów Wojska Polskiego po Roztoczu. Zorganizowany był przez Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami” w Zamościu. Pomocy logistycznej udzielili: 3. Zamojskiego batalionu zmechanizowany, 32. Wojskowy Oddział Gospodarczy i Klub 3. Zamojskiego batalionu zmechanizowanego. W rajdzie uczestniczyli przedstawiciele Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa: Ryszard Garbacz z kolegą Zbigniewem Grupą, Andrzej Anyszkiewicz z żoną Mariolą i Jerzy Dutkowski z żoną Jolantą.

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB