26 stycznia 2022 r. w siedzibie Związku Inwalidów Wojennych RP odbyło się tradycyjne spotkanie koordynacyjne prezesów stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich skupionych w Porozumieniu we Wrocławiu. Gospodarz wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Okręgowego ZIW RP płk mgr Wojciech OLENDEREK przywitał przybyłych: mgr Teresę WŁODAREK, prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, płk dypl. Ryszarda WOŹNIAKA, wiceprezesa Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, płk mgr Krzysztofa MAJERA, wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP, płk dr Władysława TKACZEWA, prezesa Zarządu Okręgowego Towarzystwa Wiedzy Obronnej, kmdr mgr Aleksandra PODOLSKIEGO, sekretarza  Zarządu Okręgowego Towarzystwa Wiedzy Obronnej, ppłk inż. Bogumiła DUCZMALEWSKIEGO, prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, ppłk Andrzeja LAZARKA, prezesa Koła nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, ppłk mgr Macieja MUSIAŁA, dyrektora Oddziału Wrocławskiego Instytutu Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego.

 

11.09.2021 r. odbyła się uroczystość w Kórniku z okazji 16. rocznicy powstania Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków 31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką przy obelisku z tablicą Pamiątkową na ul. Stanisława Staszica w Kórniku.

Plan Współpracy na 2022 r. został przyjęty do realizacji na spotkaniu koordynacyjnym w dniu 26 stycznia 2022 r.

PLAN

 

Już tradycyjnie 1 września obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyły się w południe na Cmentarzu Żołnierzy Polskich na Oporowie. Nie zabrakło przedstawicieli Naszego Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Była piękna pogoda, co zgromadziło dużo uczestników imprezy. Po meldunku i odśpiewaniu hymnu państwowego zostały wygłoszone wystąpienia okolicznościowe. Biskup i księża czterech wyznań odmówili modlitwy ekumeniczne w intencji zabitych i pomordowanych ofiar wojny. Został odczytany Apel Pamięci, a kompania z Akademii Wojsk Lądowych oddała salwę honorową. Następnie przy dźwiękach werbli Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych zostały złożone kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem.

We Wrocławiu oficjalne obchody Święta Niepodległości 11 listopada rozpoczęły się
o godz. 10 od mszy w kościele garnizonowym św. Elżbiety, następnie o godz. 11.30 odbył się uroczysty apel na pl. Gołębim. Największym zainteresowaniem uczestników zgromadzenia cieszył się pokaz sprzętu wojskowego. Można go było oglądać na Rynku i pl. Solnym.

W dniach 24-26.09.2021 r. delegacja Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa uczestniczyła w obchody 25- lecia Austyjackiej Organizacji Żołnierzy Pokoju.

Międzynarodowa Konferencja zorganizowana była przez Unię Weteranów Wojennych Republiki Słowacji w dniach 21-24 października 2021 r. w m. Nova Polianka w Tatrach Wysokich. Nasze Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa reprezentowali Krystyna i Jerzy Banachowie, Ryszard Woźniak i Stanisław Rak.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele Węgier, Austrii, Czech, Ministerstwa Obrony Narodowej, Akademia Obrony oraz władze lokalne Słowacji.

„Mury tej szkoły opuściło wielu wybitnych dowódców...Gratuluję zarówno rozpoczynającym naukę w Akademii Wojsk Lądowych, jak i kontynuującym ją na kolejnych latach studiów, dobrego wyboru ścieżki edukacyjnej.” - tak Minister ON w liście podziękował gen. bryg. prof. dr. hab. Dariuszowi Skorupce za wieloletnią służbę i wszystkie projekty realizowane dla rozwoju bezpieczeństwa Polski.

27.09.2021 r. w inauguracji wzięło udział wielu znamienitych gości, a wśród nich przedstawiciele: Prezydenta, Premiera, Sejmu, Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych, policji, straży pożarnej, władz wojewódzkich i samorządowych oraz uczelni krajowych. Nie zabrakło także przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Prezesa dr Jerzego Banacha i Wiceprezesa płk dypl. w st. spocz. Ryszarda Woźniaka.

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB