27 kwietnia 2024 r. w Czeskim Krumlově odbyło się 21. spotkanie Błękitnych Beretów – uczestników misji UNPROFOR . Na tym uroczystym wydarzeniu zgromadziło się około dwustu weteranów wojennych , którzy uczestniczyli w misjach pokojowych ONZ w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Serbii i Kosowie . Delegacji polskiej przewodniczył gen. bryg. Marek Olbrycht. Wielu żołnierzom-weteranom towarzyszyli członkowie ich rodzin. Spotkanie przeciągnęło się do późnych godzin, a na zakończenie wszyscy żegnali się z nadzieją na spotkanie za rok.

25 marca 2024 r. odbyło się spotkanie przedświąteczne z Prezydenta Wrocławia Jackiem Sutrykiem w Villa Caprice. Organizatorzy spotkania: Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa i Urząd Miasta Wrocławia zaprosili przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych działających na terenie Wrocławia. Jackowi Sutrykowi towarzyszyły panie: Dorota Feliks, Dyrektorka Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego i Marzena Szymanek, Zastępczyni Dyrektora Departamentu Prezydenta.

 

 

Na Cmentarzu Żołnierzy Polskich na Oporowie przy pomniku Żołnierzy Wojska Polskiego odbyły się wrocławskie obchody 79. rocznicy zakończenia II wojny światowej. W trakcie uroczystości zostały wygłoszone przemówienia okolicznościowe, odbył się apel pamięci oraz oddana została salwa honorowa.

 

W obchodach uczestniczyli m.in.: Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń, Delegacja Garnizonu Wrocław na czele z dowódcą płk Krzysztofem Lisem, Konsul Generalny Niemiec pan Martin Kremer, Konsul Generalny Ukrainy pan Jurij Tokar, Dolnośląski Wicekurator Oświaty Dariusz Wójcik i licznie przybyli przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy, przedstawiciele różnych instytucji, szkół  oraz wielu innych zaproszonych gości. Oczywiście nie zabrakło przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa.

 

 

29 kwietnia 2024 r. w Centrum Weterana w Warszawie obchodzono okrągłą rocznice 10 lecia utworzenia Centrum. Na uroczystość przybyli m. in. Wicemarszałek Sejmu RP - pan Krzysztof Bosak, Podsekretarz Stanu w MON - pan Stanisław Wziątek oraz najważniejsi przedstawiciele władz państwowych i dowódcy Sił Zbrojnych wraz z reprezentantami Ordynariatu Polowego na czele z Bp Wiesławem Lechowiczem, nie zabrakło przedstawiciela Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Wiceprezesa Jerzego Dutkowskiego.

Uroczystość zorganizowana w Centrum Konferencyjnym MON w Warszawie byłą okazją do przypomnienia historii powstania i działalności Centrum. Żołnierze i pracownicy zostali uhonorowani medalami resortowymi a osoby, które przyczyniły się do powstania naszej instytucji otrzymały dedykowane statuetki i medale pamiątkowe. Wyróżnieni zostali również przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, instytucji i firm wspierających weteranów oraz sami weterani. Uroczyste spotkanie zakończył koncert okolicznościowy Orkiestry Wojskowej z Siedlec.

Tradycyjnie już pod Pomnikiem Konstytucji Trzeciego Maja, odbyła się uroczystość upamiętnienia 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - pierwszej w Europie, a drugiej na świecie, która uchwalona została przez Sejm Wielki w 1791 roku.

Organizatorami uroczystości byli Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń, Dowódca Garnizonu Wrocław płk Marek Brzezicha oraz Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu dr hab. Kamil Dworaczek.

W obchodach udział brali również m.in. Senator RP Waldemar Witkowski, Europoseł Beata Kempa, Wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur, Naczelnik Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu Wojciech Trębacz, Dolnośląska Kurator Oświaty Ewa Skrzywanek, dowódcy Garnizonu Wrocław oraz licznie przybyli przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele środowisk kombatanckich, samorządowcy, przedstawiciele instytucji, poczty sztandarowe m.in. służb mundurowych, szkół, ZHP, ZHR, organizacji kombatantów.

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB