W dniach 26 - 27 maja 2017 r. w Giżycku obchodzono Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa reprezentowali nasi koledzy: Tadeusz Sąsiadek, Andrzej Adamowicz, Piotr Jaszczuk, Janusz Szywała, Jerzy Dutkowski, Marek Toś, Andrzej Anyszkiewicz wraz z małżonką, który po 17 latach spotkał się z kolegą służącym w Departamencie Obronności w Kancelarii Prezydenta oraz przedstawiciele  serwisantów z Firmy WB Electronics wchodzących w skład WB Group w osobach: Michał Dowhań, Piotr Mielnicki, Marian Brac i Zbigniew Czekaj.

 

Podczas organizowanych imprez towarzyszących, nie obyło się bez spotkań z kolegami z Polski, jak i z zagranicy. W gronie międzynarodowym uczestniczyliśmy w zawodach strzeleckich i spotkaliśmy się z kolegami z Czech w tym z Prezesem Karelem Ćernochem. Ponadto uczestniczyliśmy w spotkaniu z Prezesem Krajowego Związku Kombatantów Ukrainy gen. Władymirem Popowiczem. W imieniu Dyrektora Centrum Weterana płk. Leszka Stępnia Wiceprezes Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami PaństwaTadeusz Sąsiadek przekazał albumy upamiętniające polskich żołnierzy poległych w misjach w Iraku i Afganistanie.

 

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB