Nasz kol. Ryszard Woźniak odbył 26.04.2023 r. bardzo ciekawe spotkanie z kuracjuszami 21. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Busko-Zdroju.

Była to pogadanka na temat "UNPROFOR JAKI PRZEŻYŁEM". O misji pokojowej ONZ w byłej Jugosławii.

Spotkanie odbyło się w słoneczne, kwietniowe popołudnie, w sali kawiarni „BRYZA” 21. WSzU-R. Sprzyjało to koleżeńskiej atmosferze. Płk. dypl. w st. spocz. RYSZARD WOŹNIAK zarazem kuracjusz jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz podyplomowych studiów specjalnych w Akademii Sztabu Generalnego oraz Centrum Wojskowej Służby Zagranicznej w Warszawie. Był słuchaczem Akademii Sztabu Generalnego w Dreźnie. Jest weteranem Misji Pokojowych ONZ.

W ciekawej formie, multimedialnej przedstawił zagadnienia związane z działaniami misji ONZ w byłej Jugosławii. Ważną częścią spotkania było zaprezentowanie międzynarodowej współpracy weteranów Misji Pokojowych ONZ. Po spotkaniu był czas na pytania i rozmowy. Na leczeniu przebywa bardzo dużo osób, które interesują się tematyką wojskową, a wiele z nich ma bliskie kontakty ze środowiskiem weteranów i kombatantów.

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB